Prawo jest
sztuką…

Atelier RKKW

Wyróżnienia

IR Global Member Firm

Legal, Accountancy & Financial Services in 155+ Jurisdictions Worldwide

Aktualności

Sukcesy kancelarii

Prawo Twórców i Rynku Sztuki

Kancelaria RKKW łączy bogate doświadczenie doradcze, procesowe oraz transakcyjne z unikalną wiedzą z zakresu rynku sztuki. Ściśle współpracujemy z fundacją Nova Ars Poloniae, która zajmuje się promocją polskiej sztuki współczesnej na rynkach polskim i zagranicznym. Mamy w swoim zespole  osoby z wykształceniem kierunkowym związanym ze sztuką i dziedzinami artystycznymi, co pozwala traktować każdą sprawę w ujęciu kompleksowym, uwzględniając wszystkie (nie tylko prawne) aspekty. Już samo prawo jest dla nas sztuką, dlatego w pełni rozumiemy pasję związaną właśnie z tą dziedziną i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom pełen komfort w podejmowanych działaniach oraz poczucie bezpieczeństwa.

 

Zakres naszego wsparcia obejmuje w szczególności:

 

Wsparcie marszandów oraz kolekcjonerów sztuki

 

Rynek sztuki cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Jednocześnie dalej uważany jest powszechnie za trzeci najbardziej mroczny po rynku narkotykowym i handlu bronią. Nasza Kancelaria, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom marszandów oraz kolekcjonerów, oferuje doradztwo w zakresie zarówno kupna, jak i sprzedaży dzieł sztuki.

Zapewniamy pomoc prawną muzeom oraz galeriom w zakresie rozwoju swoich kolekcji. Ściśle współpracujemy z instytucjami ochrony i dziedzictwa narodowego. Doradzamy w zakresie mecenatu nad artystami oraz zakupu dzieł sztuki. Naszym Klientom wyjaśniamy, jak nie paść ofiarą oszustwa, ale również, jak chronić własne prawa do egzemplarzy dzieł. Dochodzimy ich praw na gruncie odpowiedzialności cywilnej, ale także karnej.

 

Ochronę autorskich praw majątkowych i niemajątkowych

 

W ostatnim czasie – również ze względu na gwałtowny postęp technologiczny – możemy zaobserwować znaczący wzrost naruszeń zarówno majątkowych, jak i osobistych praw autorskich twórców i innych uprawnionych podmiotów.

 

Zapewniamy naszym Klientom wsparcie na etapie przenoszenia autorskich praw majątkowych, poprzez sporządzanie umów oraz negocjacje ich poszczególnych postanowień. W razie dokonanego już naruszenia podejmujemy działania ukierunkowane na zaniechanie naruszeń oraz uzyskanie odszkodowania z tytułu naruszenia.

 

Reprezentujemy Klientów na etapie mediacji i rozmów ugodowych. W przypadku braku pozasądowego porozumienia dochodzimy praw naszych Klientów na drodze sądowej. Powszechnie sprawy z tytułu tego typu naruszeń kojarzą się z procedurą cywilną, jednak mamy w swoich szeregach również ludzi specjalizujących się w procedurze karnej.

 

Obsługę inwestycji na rynku sztuki

 

Dzieła sztuki stają się coraz bardziej atrakcyjną lokatą inwestycyjną, a jednocześnie na rynku dochodzi do wielu naruszeń.

Prowadzimy kompleksową obsługę związaną z rynkiem sztuki, obejmującą sporządzanie umów, prowadzenie negocjacji, jak i szeroko pojęte doradztwo prawne. Cechuje nas profesjonalizm oraz znajomość perspektywy nie tylko prawnej, ale także dotyczącej samej sztuki.

W ostatnim czasie właśnie ten sektor inwestycji alternatywnych przechodzi rewolucyjne zmiany, które w sposób istotny wpłyną na dotychczasowe funkcjonowanie rynku sztuki i związane z nim inwestycje. Warto w trakcie uczestniczenia w tego rodzaju transakcjach mieć świadomość o istniejących prawach, ale i obowiązkach. Z nami jest to możliwe.

Autoryzowany Doradca

Kancelaria posiada status Autoryzowanego Doradcy na rynkach NewConnect (rynek akcji) oraz Catalyst (rynek papierów dłużnych) prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z formy finansowania przedsiębiorstw jaką jest emisja papierów wartościowych korzysta coraz więcej podmiotów, w szczególności zaś małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. Rynki te są szczególnie dedykowane spółkom dynamicznym i innowacyjnym, które potrzebują dodatkowego kapitału, aby stać się dużym i silnym przedsiębiorstwem.

 

Autoryzowany Doradca jest podmiotem wspierającym spółki w ich funkcjonowaniu na rynku NewConnect oraz Catalyst. Status ten może uzyskać jedynie podmiot spełniający restrykcyjne warunki, który został wpisany na odpowiednią Listę Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe gwarantuje, że Autoryzowanym Doradcą są wyłącznie profesjonalne firmy, które posiadają najwyższe doświadczenie w doradztwie gospodarczym na rzecz spółek oraz kierują się najwyższą starannością działania.

Prawo spółek

Funkcjonowanie spółek prawa handlowego jest niezwykle skomplikowanym, wieloaspektowym procesem. Dla pełnej realizacji swoich celów biznesowych spółki potrzebują doradztwa doświadczonych specjalistów. Tylko ono gwarantuje bezcenne poczucie prawnego bezpieczeństwa.

 

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i stale poszerzanej wiedzy merytorycznej, zapewniamy spółkom prawa handlowego profesjonalną obsługę. Zespół wspólników i współpracowników Kancelarii w pełni angażuje się w każdą z prowadzonych spraw, pozostając do dyspozycji Klienta na każdym z etapów działalności spółki. Świadczymy nasze usługi począwszy od wsparcia w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez bieżące doradztwo w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa aż po ewentualne zakończenie jego działalności.

 

Doskonała znajomość realiów biznesowych ułatwia nam zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klientów. Połączenie stale pogłębianej wiedzy eksperckiej i biznesowej sprawia, że oferowana przez nas pomoc dostosowana jest do charakteru prowadzonej działalności i realiów rynkowych.

Spory korporacyjne

Nierozwiązane spory korporacyjne zwykle negatywnie wpływają na całość interesów spółki. Wsparcie profesjonalistów w przeciwdziałaniu sporom korporacyjnym oraz ich rozwiązywaniu to inwestycja, zapewniająca możliwość dalszego, zrównoważonego rozwoju.

 

Zespół ekspertów Kancelarii RKKW to nie tylko wysoko wykwalifikowani prawnicy procesowi, ale również specjaliści z zakresu prawa spółek i prawa rynków kapitałowych. Połączenie umiejętności praktycznych i eksperckiej wiedzy biznesowej zapewnia naszym Klientom możliwość realizacji wyznaczonych celów biznesowych. Wyróżnia nas także indywidualne podejście do każdej ze spraw, uwzględniające specyfikę relacji pomiędzy wspólnikami, jak również wyjątkowa dbałość o wdrożenie stosownych działań prewencyjnych. 

 

Zapewniamy strategiczne, kompleksowe wsparcie – zarówno spółkom, jak również akcjonariuszom (większościowym i mniejszościowym). Rozległe doświadczenie zdobyliśmy m.in. w zaskarżaniu oraz obronie uchwał, prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz przed organami administracji, a także reprezentacji w sporach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek.

Fuzje i przejęcia

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) to skomplikowane, nierzadko długotrwałe przedsięwzięcia o ogromnym znaczeniu biznesowym. Wsparcie ekspertów pozwala oszczędzić czas i kapitał oraz znacząco minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. 

 

Sprawne i bezpieczne przeprowadzenie transakcji M&A wymaga doskonałego przygotowania merytorycznego oraz zindywidualizowanego podejścia i pełnego zaangażowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów biznesowych, nasze usługi świadczymy w taki właśnie sposób – także w przypadku akwizycji zagranicznych. Kluczowa jest dla nas doskonała znajomość specyfiki działalności Klienta i precyzyjna identyfikacja oczekiwań biznesowych względem transakcji. 

 

Nasze usługi kierujemy do inwestorów prywatnych, jak również funduszy inwestycyjnych oraz grup kapitałowych, zarówno na płaszczyźnie transakcji giełdowych, jak i inwestycji typu Private Equity. Oferujemy wsparcie sprzedawcom, jak i kupującym. Doradzamy w sposób kompleksowy na każdym z etapów procesu – od przedtransakcyjnego przygotowania spółki lub aktywów do zbycia aż do zamknięcia transakcji.

 

Rynek kapitałowy

Prawo rynku kapitałowego to niezwykle wielopłaszczyznowa gałąź prawa. Dzięki bogatemu doświadczeniu praktycznemu naszych ekspertów i doskonałemu przygotowaniu z zakresu prawa i ekonomii, możemy zapewnić Klientom w pełni kompleksowy wachlarz usług. 

 

Nasze doradztwo obejmuje m.in. obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne (także w zakresie wezwań) spółek publicznych i ich akcjonariuszy. Aktywnie uczestniczymy w procesie dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

 

W razie potrzeby reprezentujemy interesy naszych Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych. Pozostajemy do pełnej dyspozycji na każdym z etapów sprawy, udzielając zindywidualizowanego i strategicznego wsparcia.  

Postępowania sądowe i administracyjne

Skuteczne prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych wymaga stałego poszerzania wiedzy merytorycznej oraz dbałości o najmniejsze szczegóły. Działając w taki właśnie sposób, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również Sądem Najwyższym.

 

Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych to znacznie więcej niż wyłącznie reprezentacja na sali sądowej. To również konieczność terminowego dopełnienia szeregu skomplikowanych formalności i przeprowadzenie wielu strategicznych analiz, nierzadko wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

 

Naszym Klientom oferujemy gruntowną, strategiczną pomoc. Podjęcie jakichkolwiek działań poprzedza rzetelna, wieloaspektowa analiza sprawy. Doradzamy już od momentu powstania problemu prawego aż do jego ostatecznego zakończenia i skutecznej egzekucji praw Klienta. Udzielamy wsparcia na etapie przygotowania się do walki na sali sądowej oraz w doborze odpowiednich środków prawnych i skutecznym ich wykorzystaniu.

Bankowość i finanse

Sektor bankowości i finansów stanowi trzon każdej gospodarki. Bez możliwości pozyskiwania środków finansowych rozwój firm i wzrost inwestycji byłby niemożliwy. Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne wsparcie na każdym z etapów strukturyzowania zawieranych transakcji.

 

Doradzamy przy wyborze optymalnych form finansowania projektów inwestycyjnych (project finance) oraz przy skomplikowanych transakcjach finansowych, w tym w kwestii finansowania fuzji i przejęć (acquisition finance), wykupów menedżerskich (MBO – Management Buy Out) oraz lewarowych (LBO – Leveraged Buy Out). Zapewniamy kompleksową pomoc na etapie zawierania umów kredytowych, pożyczkowych oraz przy pozyskiwaniu finansowania z emisji obligacji.

 

Naszym Klientom oferujemy również wdrożenie sprawdzonych rozwiązań przy pozyskiwaniu kapitału od instytucji państwowych, w tym m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz Polskich Inwestycji Rozwojowych. Doradzamy także w zakresie instrumentów pochodnych oraz istniejących wymogów regulacyjnych (MiFID, EMIR).

 

W sprawach na tle bankowości i finansów wykorzystujemy znakomitą orientację naszego zespołu w zakresie potrzeb i oczekiwań obu stron transakcji. Dzięki temu możemy tworzyć skuteczne strategie, umożliwiające naszym Klientom realizację założonych celów biznesowych.  

Nieruchomości i inwestycje

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz procesów inwestycyjnych. Naszym Klientom oferujemy pomoc począwszy od etapu opracowywania strategii inwestycji aż po skuteczne jej zakończenie i rozliczenie poczynionych założeń inwestycyjnych. 

 

Efektywną obsługę procesów inwestycyjnych oraz transakcji nieruchomościowych umożliwia nam bogate doświadczenie naszego zespołu. Wielokrotnie skutecznie przeprowadzaliśmy Klientów przez wielomilionowe procesy  inwestycyjne. 

 

Świadczymy pomoc m.in. przy nabywaniu nieruchomości pojedynczych, jak również całych portfeli nieruchomości. Wspieramy również Klientów w procesach inwestycji mieszkaniowych i biurowych, zapewniając kompleksową pomoc już na etapie negocjacji. Sporządzamy także rzetelne, wieloaspektowe opinie prawne dla celów nabywania lub finansowania nieruchomości, dzięki którym nasi Klienci zyskują cenną wiedzę na temat nie tylko prawnych, ale również rynkowych aspektów inwestycji. 

 

Ważnym elementem naszej oferty jest również pomoc w sprawach związanych z prawnymi aspektami urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego. Prowadzimy także szeroko rozumiane postępowania administracyjne na tle procesu inwestycyjnego. 

Podatki

Świadczymy usługi w zakresie prawa podatkowego na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Pomagamy w strategiczny sposób zaplanować i zoptymalizować pod kątem podatkowym podejmowane transakcje, jak również oferujemy doradztwo podatkowe w sprawach bieżących.

 

Naszych Klientów reprezentujemy także na każdym z etapów szeroko rozumianych postępowań kontrolno-podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Przejmujemy całość formalności związanych z przygotowaniem oraz przebiegiem postępowania, dbając o to, aby nasze usługi w zakresie prawa podatkowego miały charakter w pełni wyczerpujący.  

 

Rozwiązania, które proponujemy nie zawsze są oczywiste. Dzięki naszej eksperckiej wiedzy nierzadko wychodzimy poza utarte schematy, dbając równocześnie o pełne bezpieczeństwo wykorzystywanych metod działania. Analizujemy każdą z powierzonych nam spraw na wielu płaszczyznach i wdrażamy najkorzystniejsze z możliwych rozwiązań.

Prawo energetyczne

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmioty, działające w ramach sektora energetycznego. Świadczymy usługi we wszelkich aspektach działalności, zapewniając bieżące doradztwo, zastępstwo procesowe i reprezentację przed organami administracji.

 

W toku naszej wieloletniej działalności świadczyliśmy usługi na rzecz szeregu liczących się na polskim i międzynarodowym rynku podmiotów z sektora energetycznego. Dzięki temu poznaliśmy dogłębnie branżę energetyczną, wraz z jej głównymi problemami. Potrafimy doskonale zidentyfikować obszary, które w przedsiębiorstwie energetycznym wymagają stałego wsparcia.

 

Ważnym aspektem oferowanej przez nas pomocy prawnej jest stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym nasi Klienci minimalizują dolegliwości związane z ogromem regulacji prawnych, odnoszących się do branży energetycznej. Ułatwia to proces zarządzania ryzykiem i pozwala na sukcesywną budowę rynkowej przewagi konkurencyjnej.

Upadłość i restrukturyzacja

Postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne to postępowania wyjątkowo złożone. Wyróżnia je nie tylko mnogość i stopień skomplikowania regulacji prawnych, ale również fakt, że służyć mają realizacji konkretnych celów. Skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wymaga eksperckiej wiedzy i doświadczenia. 

 

W ramach specjalizacji udzielamy pomocy prawnej przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością i niewypłacalnym oraz podmiotom, będących ich wierzycielami. Oferujemy usługi doradztwa prawnego, jak również przejmujemy wszelkie formalności, związane z wszczęciem i przeprowadzeniem postępowań. W sposób kompleksowy reprezentujemy interesy naszych Klientów w szeroko rozumianych negocjacjach oraz przed sądami. 

 

Nasza praktyka wskazuje, że postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne wymagają wielopłaszczyznowego, analitycznego podejścia. Interdyscyplinarny zespół naszych specjalistów zapewnia pełne wsparcie prawne, w tym również w aspektach podatkowych i finansowych prowadzonych postępowań. Z sukcesami łączymy stale poszerzaną wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi. 

 

Prawo pracy

Usługi z zakresu prawa pracy świadczymy na rzecz pracodawców. Nasze doradztwo ma charakter w pełni kompleksowy. Opracowujemy wszelkie niezbędne umowy – m.in. o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia czy agencji, jak również inne dokumenty. Reprezentujemy Klientów na sali sądowej w sporach o charakterze indywidualnym i zbiorowym oraz zapewniamy doradztwo w toku fuzji i przejęć pracodawców.

 

Dzięki eksperckiej wiedzy naszych specjalistów, Klientom proponujemy rozwiązania nieszablonowe, wyróżniające się wysokim stopniem skuteczności. Nasi prawnicy wspierają w praktycznym wdrożeniu niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie regulacji, przy jednoczesnej dbałości o aspekty biznesowe i maksymalne ograniczenie ryzyka ponoszonego w razie kontroli czy sporów sądowych. 

 

Naszym celem jest nie tylko dostosowanie metod działania przedsiębiorstwa do wymogów prawnych, ale również usprawnienie jego funkcjonowania w każdym z aspektów, powiązanych z prawem pracy. 

Ochrona środowiska

Wobec stale rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz ustawodawcy, prawo ochrony środowiska staje się coraz bardziej rozbudowaną gałęzią prawa. Przedsiębiorcy, którzy planują rozpoczęcie realizacji kapitałochłonnych inwestycji powinni rozpocząć od precyzyjnej oceny wymogów i ryzyk środowiskowych, związanych z  przedsięwzięciem.

 

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska. Wspieramy Klientów, realizujących procesy inwestycyjne, transakcje kapitałowe oraz przejmowania (sprzedaży) majątku. Pozostajemy do pełnej dyspozycji także w trakcie bieżącej działalności gospodarczej, oddziałującej na środowisko. 

 

Doradztwo prawne rozpoczynamy od dogłębnej identyfikacji ryzyk środowiskowych. Proponujemy wdrożenie optymalnych, sprawdzonych działań profilaktycznych, zapobiegających wystąpieniu naruszeń. W sytuacjach kryzysowych rekomendujemy natomiast scenariusze działań naprawczych, które jak najpełniej przysłużą się ochronie interesu Klienta.

Prawo nowych technologii

Nowe technologie odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, któremu zależy na utrzymaniu rynkowej konkurencyjności. Dbałość o kwestie prawne, związane z wdrożeniem i wykorzystaniem nowych technologii jest więc niezbędna.

 

Specjaliści z Departamentu Prawa Nowych Technologii naszej Kancelarii udzielają Klientom z branży IT kompleksowego wsparcia. Zapewniamy doradztwo w sprawach na tle m.in. umów wdrożeniowych systemów komputerowych, transferu technologii, jak również prawa własności intelektualnej i know-how. 

 

Świadczoną przez nas pomoc wyróżnia zrozumienie potrzeb Klientów z branży IT w każdym z jej aspektów. Cenimy partnerską atmosferę współpracy, dlatego zespół naszych prawników stale poszerza swoją wiedzę na temat nowych technologii – nie tylko w aspektach stricte prawnych.

Ochrona danych osobowych

Przepisy regulujące ochronę danych osobowych (w tym również RODO) dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Bez znaczenia pozostaje branża czy liczba zatrudnianych pracowników. Zagadnienie danych osobowych przybiera na znaczeniu w kontekście m.in. przeprowadzanych rekrutacji, sprzedaży produktów czy działań marketingowych, a więc szeregu aktywności, podejmowanych w niemal każdym przedsiębiorstwie.

 

Naszym Klientom oferujemy stałe wsparcie w zakresie ochrony i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Zapewniamy nie tylko skuteczną pomoc w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim – wdrożenie szeregu sprawdzonych działań profilaktycznych, przynoszących wymierne rezultaty biznesowe i wizerunkowe.

 

Sprawujemy również stałą pieczę nad zmieniającymi się przepisami, regulującymi pośrednio lub bezpośrednio przetwarzanie danych osobowych oraz wspieramy przedsiębiorstwa w skutecznym przystosowaniu się do zmian. Regularna dbałość o należytą ochronę i przetwarzanie danych osobowych jest jedynym pewnym sposobem na prowadzenie działalności zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego ustawodawcy.

Umowy – kontrakty

Prawo umów to szeroka i wymagająca specjalistycznej wiedzy gałąź prawa. O tym czy kontrakt spełni swoją funkcję i zapewni przedsiębiorstwu możliwość skutecznej realizacji projektu, mogą zadecydować pozornie nieistotne szczegóły. Podejmując się realizacji dużego przedsięwzięcia, warto więc zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo prawne. 

 

Dzięki praktycznemu doświadczeniu naszych ekspertów zapewniamy wsparcie na tle kontraktów z zakresu m.in. prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Oferujemy pomoc na każdym z etapów, związanych z realizacją przedmiotu kontraktu. Wspieramy w negocjacjach warunków biznesowych, kompleksowo opracowujemy umowy oraz dbamy o rzetelne zabezpieczenie ich wykonania. W razie wystąpienia problemów niemożliwych do rozwiązania na drodze polubownej, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji.

 

Wyróżnia nas kompleksowe podejście do prawa kontraktów. Naszym celem jest zapewnienie Klientom poczucia bezpieczeństwa prawnego, dlatego zawsze poszukujemy nieszablonowych, praktycznych rozwiązań. Dbamy także o wdrożenie stosownych działań profilaktycznych, zabezpieczających skuteczne wykonanie postanowień kontraktu. 

Prawo karne – white collar crimes

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tzw. white collar crimes. Udzielamy profesjonalnego wsparcia w sprawach dotyczących szeroko rozumianego obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

 

Każdą ze spraw analizujemy wielopłaszczyznowo, korzystając z bogatej wiedzy naszych ekspertów w zakresie mechanizmów, regulujących rynek kapitałowy. Doradzamy w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych, jak również zapewniamy ocenę ryzyka przedsięwzięcia gospodarczego jeszcze przed jego podjęciem. Nasze doświadczenie wskazuje, że korzystając z pomocy ekspertów na odpowiednio wczesnym etapie, istnieje realna możliwość znacznej minimalizacji ryzyka.

 

Wspieramy Klientów, oskarżonych m.in. o manipulację instrumentami finansowymi, pranie brudnych pieniędzy, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji poufnych oraz przestępstwa na tle wyłudzeń podatku VAT. Do każdej z podejmowanych spraw podchodzimy w sposób indywidualny, a podjęcie jakichkolwiek działań poprzedza wyczerpująca analiza aspektów karnych i karno-skarbowych.

Zamówienia publiczne

Wspólnicy oraz współpracownicy Kancelarii RKKW posiadają bogate doświadczenie praktyczne w obszarze prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa prywatno-publicznego. Zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo prawne na każdym etapie – od przygotowania postępowania lub oferty aż po reprezentację w trakcie postępowań odwoławczych.

 

Oferujemy m.in. kompleksowe przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz ofert, opracowanie umów m.in. o konsorcjum oraz partnerstwa publiczno – prywatnego, a także analizę możliwości spełnienia warunków zamówienia. Skutecznego wsparcia udzielamy zarówno podmiotom aplikującym o udzielenie zamówienia publicznego (uczestnikom), jak również zamawiającym. Usługi doradcze świadczymy przy uwzględnieniu specyfiki organizacyjnej, prawnej i podatkowej danego podmiotu. Podejmując się spraw z zakresu prawa zamówień publicznych, przeprowadzamy kompleksową, wieloaspektową analizę.

 

Usługi prawne z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego kierujemy zarówno do podmiotów publicznych (w szczególności samorządów lokalnych), jak również partnerów prywatnych (przedsiębiorców), tworzących rozwiązania oparte na modelu PPP.

Sprawy osobiste. Sukcesja w biznesie

Klientom Kancelarii zapewniamy profesjonalne wsparcie także w sprawach osobistych. Zarówno nasi Klienci, jak również członkowie ich rodzin otrzymują od nas pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym m.in. prawa rodzinnego, a także innych gałęzi prawa w zależności od specyfiki sytuacji. 

 

Obszarem, w którym specjalizujemy się w sposób szczególny, jest sukcesja biznesowa wraz ze wszystkimi zagadnieniami prawnymi, związanymi z bezpiecznym przekazaniem działalności gospodarczej lub spółki osobowej członkom rodziny. Dzięki odpowiednio wczesnemu wdrożeniu działań sukcesyjnych, przedsiębiorstwa rodzinne otrzymują możliwość m.in. ochrony budowanego latami majątku prywatnego, dalszego rozwoju, utrzymania kluczowych współpracowników oraz ochrony profesjonalnego wizerunku. Brak należytej dbałości o aspekty prawne, związane z przekazaniem przedsiębiorstwa rodzinnego może doprowadzić nawet do jego upadku.

 

Naszych Klientów wspieramy w wypracowaniu skutecznych rozwiązań, celem bezpiecznego przekazania przedsiębiorstwa i zapewnienia mu możliwości dalszego, zrównoważonego rozwoju. 

Własność intelektualna. Nieuczciwa konkurencja.

Oferujemy doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Udzielamy profesjonalnego wsparcia przedsiębiorstwom, potrzebującym ochrony w obszarze praw własności przemysłowej (znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych) oraz praw autorskich. Istotnymi elementami świadczonej przez nas pomocy prawnej są również: doradztwo na gruncie zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych oraz ochrony dóbr osobistych.

 

Naszym Klientom zapewniamy skuteczne wsparcie na każdym z etapów sprawy. Podejmujemy się reprezentacji zarówno w przypadku, gdy doszło już do naruszenia, jak również wspieramy w wypracowaniu skutecznych działań profilaktycznych, zapobiegających ich wystąpieniu. 

 

Wyróżnia nas dbałość o każdy z aspektów spraw na tle prawa własności intelektualnej. Naszym Klientom wyjaśniamy nie tylko jak chronić własne prawa, ale również jak unikać nieświadomego naruszania praw innych podmiotów. 

Prawo antymonopolowe. Ochrona konkurencji i konsumentów

Wobec dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości szeroko rozumiane prawo antymonopolowe oraz ochrona konkurencji i konsumentów to zagadnienia o coraz większym znaczeniu praktycznym. W ramach tej specjalizacji oferujemy wieloaspektowe, doradztwo prawne, obejmujące również wdrożenie stosownych działań prewencyjnych. 

 

Dokonujemy wszechstronnej oceny działalności gospodarczej naszych Klientów. Precyzyjnie identyfikujemy ryzyko naruszenia przepisów prawa antymonopolowego oraz dokonujemy oceny praktyk pod kątem ograniczenia konkurencji, ochrony praw konsumentów i kwestii związanych z zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Kompleksowo opracowujemy również strategie compliance w tym zakresie. 

 

Reprezentujemy interesy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądami. 

Fundusze inwestycyjne i regulacje rynków kapitałowych

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów, działających w sektorze rynku kapitałowego. Nasze usługi doradztwa prawnego kierujemy m.in. do funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, w tym również  działających w branży nowych technologii (FinTech). 

 

Eksperci Kancelarii RKKW wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie obsługi podmiotów nadzorowanych, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI i ZASI), firm inwestycyjnych oraz podmiotów współpracujących, tj. banków oraz instytucji płatniczych. 

 

Dzięki bogatemu doświadczeniu i doskonałej znajomości mechanizmów, regulujących rynek kapitałowy, zapewniamy wsparcie w aspektach prawnych i biznesowych.

Fundusze europejskie i finansowanie innowacji

Pomoc prawną z pozyskiwania funduszy europejskich i finansowania innowacji oferujemy zarówno przedsiębiorcom, jak również jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom publicznym. Zapewniamy wsparcie na etapie pozyskiwania, wykorzystywania, wdrażania, jak również kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także europejskiego funduszu rozwoju obszarów wiejskich.

 

Specjaliści Kancelarii RKKW od lat z sukcesami zdobywają środki oraz wspierają Klientów w realizacji wielomilionowych projektów realizowanych z funduszy europejskich. Praktyczna znajomość prawa wspólnotowego, jak również mechanizmów regulujących proces przyznawania finansowania oraz przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwia udzielanie efektywnej pomocy prawnej. 

 

Naszych Klientów reprezentujemy także w postępowaniach odwoławczych i sądowych na tle funduszy europejskich – m.in. w postępowaniach dotyczących negatywnej oceny, zwrotu środków, pomniejszenia płatności czy odmowy wypłaty dofinansowania. 

Kontakt

RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska

Wilcza 46 (IV piętro)
00-679 Warszawa