Skuteczność

Osiągamy cele Klientów

Dobry kontakt z Klientem

Budujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi Klientami

Odpowiedzialność

Ceną zaufania jest odpowiedzialność, gwarantujemy bezpieczeństwo prawne naszym Klientom

Wiedza

Wiemy jak stosować prawo - współtworzymy reguły jego wykładni

Kreatywność

Wychodzimy poza utarte schematy

Doświadczenie

W doświadczenie Kancelarii RKKW wpisane są sukcesy naszych Klientów

Kancelaria prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla najbardziej wymagających. Wyróżnia nas biznesowe podejście i zrozumienie potrzeb Klientów zarówno na gruncie transakcyjnym, procesowym oraz budowania strategii. Śmiało wychodzimy poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.

więcej o firmie
Aktualności
08 Lipiec 2019

Rozwijamy kompetencje w dziedzinie Venture Capital (VC)

Starsi prawnicy naszej Kancelarii – r.pr. Monika Ciechomska oraz adw. Natalia Tracichleb z sukcesem ukończyły kilkutygodniowy kurs „Venture Deals” prowadzony przez Brada Felda oraz Jasona Mendelsona – dyrektorów zarządzających Founry Group, inwestorów, którzy sfinansowali setki transakcji typu venture capital/private equity na całym świecie.

05 Lipiec 2019

Sąd wstrzymuje skuteczność oferty nabycia akcji

Na wniosek Klienta RKKW Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej na mocy dwóch kolejnych postanowień o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymał wykonanie nieodwołalnej oferty nabycia akcji i zakazał obowiązanemu (oblatowi) podejmowania czynności egzekucyjnych w związku z przyjęciem tej oferty. Oba zabezpieczenia zostały utrzymane w mocy przez Sąd Apelacyjny w Katowicach.

więcej aktualności

Sukcesy naszych Klientów
18 Kwiecień 2019

Sukces Klienta RKKW: zarządca zobowiązany do przekazania TFI pełnej informacji o zarządzanych aktywach

W dniu 08.11.2018 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie, w którym nakazał zarządcy portfeli wierzytelności (obecnie w restrukturyzacji) udostępnienie na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych wszelkich informacji gromadzonych i przetwarzanych w związku z powierzeniem jej zarządzania portfelami inwestycyjnymi szeregu funduszy inwestycyjnych. Sąd zagroził także karą pieniężną na wypadek niewykonania nałożonych obowiązków w terminie. Wartość zarządzanych aktywów, związanych z przedmiotowym sporem wynosi około miliard złotych.

więcej sukcesów

Artykuły i publikacje
01 Czerwiec 2019

Publikacje - 5/2019

Dr R.L. Kwaśnicki, A. Mikołajska, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Istotne zmiany w Kodeksie spółek handlowych” czytaj więcej »[assets/ISTOTNE-ZMIANY-W-KODEKSIE-SPOLEK-HANDLOWYCH.pdf]

31 Marzec 2019

Publikacje - 3/2019

Dr R.L. Kwaśnicki, P. Letolc, M. Czaińska, M. Rosa, A. Modzelewska, Monitor Prawa Handlowego 4/2018, „Aktualności” czytaj więcej »[assets/aktualnosci-MPH.pdf]

31 Styczeń 2019

Publikacje - 1/2019

Dr Kwaśnicki, P. Letolc, M. Czaińska, Monitor Prawa Handlowego 3/2018, „Aktualności” czytaj więcej »[assets/aktualnosci.pdf]

02 Styczeń 2019

Vademecum zmian w ustawie o KRS

W 2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 986 ze zm., dalej jako: „KrRejSU”) która wprowadziła wiele nowych rozwiązań, wcześniej nieobecnych w polskim porządku prawnym. Kolejne zmiany w KrRejSU wejdą w życie w 2019 r. na mocy przepisów nowouchwalonej ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 18.12.2018 r. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian, które weszły już w życie, jak również tych, które zaczną obowiązywać w rozpoczynającym się roku.

więcej artykułów i publikacji