Skuteczność

Osiągamy cele Klientów

Dobry kontakt z Klientem

Budujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi Klientami

Odpowiedzialność

Ceną zaufania jest odpowiedzialność, gwarantujemy bezpieczeństwo prawne naszym Klientom

Wiedza

Wiemy jak stosować prawo - współtworzymy reguły jego wykładni

Kreatywność

Wychodzimy poza utarte schematy

Doświadczenie

W doświadczenie Kancelarii RKKW wpisane są sukcesy naszych Klientów

Kancelaria prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla najbardziej wymagających. Wyróżnia nas biznesowe podejście i zrozumienie potrzeb Klientów zarówno na gruncie transakcyjnym, procesowym oraz budowania strategii. Śmiało wychodzimy poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.

więcej o firmie
Aktualności
22 Luty 2019

Dr Kwaśnicki w Pulsie Biznesu o wezwaniu na PCM

Na łamach „Pulsu Biznesu”, r.pr. dr Radosław Kwaśnicki komentuje praktyczne kwestie związane z ogłaszaniem wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji.

21 Luty 2019

28.02-01.03.2019 r. - Szkolenie „Certyfikowany Corporate Governance Manager”

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu „Certyfikowany Corporate Governance Manager”. Kurs odbędzie się w dniach 28 lutego – 1 marca 2019 r. w Warszawie. Organizatorem szkolenia jest Certified Global Education Sp. z o.o. przy współpracy merytorycznej z Kancelarią RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy.

11 Luty 2019

Mec. Dworek o dochodzeniu roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji

Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na zamieszczeniu publikacji na stronie internetowej, może, na podstawie art. 35 k.p.c., wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu publikację wprowadzono na stronę internetową, lub przed sąd, w którego okręgu dostępność tej strony spowodowała zagrożenie lub naruszenie jego interesu.

10 Styczeń 2019

Dr Jarosław Szewczyk członkiem Grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain

W dniu wczorajszym (tj. 9 stycznia 2019 r.) odbyło się spotkanie inaugurujące prace Grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain, powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Jednym z członków tej Grupy będzie przedstawiciel naszej Kancelarii – dr Jarosław Szewczyk. Aktualnie jest on również członkiem Grupy roboczej ds. blockchain działającej przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

więcej aktualności

Sukcesy naszych Klientów
06 Grudzień 2018

Kancelaria RKKW doradzała Benefit Systems w transakcji dot. wybranych klubów Calypso Fitness

W dniu 2 listopada 2018 r. prawnicy zespołu Departamentu Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW uczestniczyli w zamknięciu transakcji w wyniku której nastąpiło nabycie przez Fit Invest sp. z o.o. - spółkę zależną Benefit Systems S.A. spółek, które są operatorami części klubów fitness działających dotychczas pod marką Calypso Fitness.

24 Październik 2018

Kancelaria RKKW doradzała przy emisji akcji Artifex Mundi S.A.

Prawnicy z Kancelarii RKKW doradzali notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółce Artifex Mundi S.A. przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu emisji prywatnej akcji tej spółki, w efekcie której Artifex Mundi S.A. pozyskała około 10,5 mln zł na rozwój prowadzonej działalności.

22 Październik 2018

Kancelaria RKKW doradzała przy przejęciu Aludesign

Prawnicy z zespołu Departamentu Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW doradzali funduszowi private equity TAR HEEL CAPITAL przy nabyciu 100% udziałów Aludesign sp. z o.o.

więcej sukcesów

Artykuły i publikacje
31 Styczeń 2019

Publikacje - 1/2019

Dr Kwaśnicki, P. Letolc, M. Czaińska, Monitor Prawa Handlowego 3/2018, „Aktualności” czytaj więcej »[assets/aktualnosci.pdf]

02 Styczeń 2019

Vademecum zmian w ustawie o KRS

W 2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 986 ze zm., dalej jako: „KrRejSU”) która wprowadziła wiele nowych rozwiązań, wcześniej nieobecnych w polskim porządku prawnym. Kolejne zmiany w KrRejSU wejdą w życie w 2019 r. na mocy przepisów nowouchwalonej ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 18.12.2018 r. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian, które weszły już w życie, jak również tych, które zaczną obowiązywać w rozpoczynającym się roku.

24 Listopad 2018

Goodwill do opodatkowania

W wyroku z dnia 14.11.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że goodwill, czyli dodatnia wartość firmy, która wchodzi w skład umowy sprzedaży całości przedsiębiorstwa, jako niematerialne aktywo, powinna podlegać opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych (PCC).

16 Listopad 2018

Skarga nadzwyczajna

Ustawa o Sądzie Najwyższym z 8.12.2017 r.[1], wprowadziła nowy środek zaskarżania – skargę nadzwyczajną. Jak wskazuje sama nazwa tego środka, ma on charakter wyjątkowy i służy kontroli orzeczeń w ramach tzw. sprawiedliwości korygującej.

więcej artykułów i publikacji