Skuteczność

Osiągamy cele Klientów

Dobry kontakt z Klientem

Budujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi Klientami

Odpowiedzialność

Ceną zaufania jest odpowiedzialność, gwarantujemy bezpieczeństwo prawne naszym Klientom

Wiedza

Wiemy jak stosować prawo - współtworzymy reguły jego wykładni

Kreatywność

Wychodzimy poza utarte schematy

Doświadczenie

W doświadczenie Kancelarii RKKW wpisane są sukcesy naszych Klientów

Kancelaria prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla najbardziej wymagających. Wyróżnia nas biznesowe podejście i zrozumienie potrzeb Klientów zarówno na gruncie transakcyjnym, procesowym oraz budowania strategii. Śmiało wychodzimy poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.

więcej o firmie
Aktualności
31 Maj 2019

Kontrowersyjny projekt uchwały WZ Kredyt Inkaso S.A.

Podczas Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. dr Radosław L. Kwaśnicki reprezentował BEST S.A., akcjonariusza tej publicznej spółki. Obrady nie były wolne od kontrowersji, o czym już wczoraj informowały media.

więcej aktualności

Sukcesy naszych Klientów
18 Kwiecień 2019

Sukces Klienta RKKW: zarządca zobowiązany do przekazania TFI pełnej informacji o zarządzanych aktywach

W dniu 08.11.2018 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie, w którym nakazał zarządcy portfeli wierzytelności (obecnie w restrukturyzacji) udostępnienie na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych wszelkich informacji gromadzonych i przetwarzanych w związku z powierzeniem jej zarządzania portfelami inwestycyjnymi szeregu funduszy inwestycyjnych. Sąd zagroził także karą pieniężną na wypadek niewykonania nałożonych obowiązków w terminie. Wartość zarządzanych aktywów, związanych z przedmiotowym sporem wynosi około miliard złotych.

09 Kwiecień 2019

Klienci RKKW wygrywają spór o nieuczciwą konkurencję

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 03.01.2019 r. oddalił powództwo w sprawie toczącej się przeciwko Klientom Kancelarii RKKW o zapłatę odszkodowania w wysokości 3.450.057,30 USD (ponad 13 mln PLN) z tytułu rzekomego naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Miało do tego dojść na skutek ujawnienia konkurencyjnemu podmiotowi cen z kontraktu z „kluczowym klientem”, co umożliwiło konkurencji złożenie korzystniejszej oferty oraz przejęcie kontraktu. Pozew został obudowany szeroką dokumentacją oraz prywatną opinią, która przedstawiała wyliczenie rzekomo poniesionej szkody.

więcej sukcesów

Artykuły i publikacje
01 Czerwiec 2019

Publikacje - 5/2019

Dr R.L. Kwaśnicki, A. Mikołajska, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Istotne zmiany w Kodeksie spółek handlowych” czytaj więcej »[assets/ISTOTNE-ZMIANY-W-KODEKSIE-SPOLEK-HANDLOWYCH.pdf]

31 Marzec 2019

Publikacje - 3/2019

Dr R.L. Kwaśnicki, P. Letolc, M. Czaińska, M. Rosa, A. Modzelewska, Monitor Prawa Handlowego 4/2018, „Aktualności” czytaj więcej »[assets/aktualnosci-MPH.pdf]

31 Styczeń 2019

Publikacje - 1/2019

Dr Kwaśnicki, P. Letolc, M. Czaińska, Monitor Prawa Handlowego 3/2018, „Aktualności” czytaj więcej »[assets/aktualnosci.pdf]

02 Styczeń 2019

Vademecum zmian w ustawie o KRS

W 2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 986 ze zm., dalej jako: „KrRejSU”) która wprowadziła wiele nowych rozwiązań, wcześniej nieobecnych w polskim porządku prawnym. Kolejne zmiany w KrRejSU wejdą w życie w 2019 r. na mocy przepisów nowouchwalonej ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 18.12.2018 r. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian, które weszły już w życie, jak również tych, które zaczną obowiązywać w rozpoczynającym się roku.

więcej artykułów i publikacji