Infrastruktura i Budownictwo.

Recommended for business.

Infrastruktura i Budownictwo.

Wieloletnie świadczenie przez naszych ekspertów wyspecjalizowanej pomocy prawnej na rzecz uczestników procesu inwestycyjnego we współpracy z inżynierami i projektantami na styku prawa i technologii sprawia, że prawnicy RKKW posiadają unikalną wiedzę i doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym i biznesowym dla Klientów realizujących projekty infrastrukturalne, budowlane i przemysłowe. 

Witold Sławiński

Partner, adwokat, LL.M.

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz rozwiązywania sporów. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w kompleksowym doradztwie na rzecz uczestników procesu inwestycyjnego w realizacji projektów infrastrukturalnych, budowlanych i przemysłowych oraz skomplikowanych sporach budowlanych wymagających specjalistycznych opinii ekspertów i biegłych sądowych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Doradzamy inwestorom, generalnym wykonawcom, podwykonawcom realizującym inwestycje liniowe i kubaturowe. Posiadamy doświadczenie w realizacji inwestycji takich jak autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice, obiekty sportowe i energetyczne oraz przemysłowe. Od wielu lat z sukcesem doradzamy Klientom z sektora automatyki przemysłowej, sektora chłodniczego i grzewczego, energetycznego, producentom systemów wczesnego wykrywania oblodzenia na drogach, autostradach i lotniskach, producentom urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, producentom i integratorom systemów antydronowych, systemów dronów autonomicznych, radarów naziemnych oraz podmiotom z sektora naftowego i gazowego.

Doradzamy w strategicznych i transgranicznych projektach dotyczących budowy i eksploatacji krytycznej infrastruktury energetycznej związanej z bezpieczeństwem państwa (energetyczne sieci przesyłowe oraz gazociągi wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

Nasze doradztwo obejmuje przygotowywanie i negocjowanie umów handlowych, w tym w szczególności umów o roboty budowlane opartych na warunkach kontraktowych FIDIC, przygotowywanie roszczeń na gruncie FIDIC, pozwów, odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz innych środków zaskarżenia. Świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowywania, analizy i negocjacji umów sprzedaży, dostawy oraz instalacji nowoczesnych systemów automatyki budynkowej.

Posiadamy bogate doświadczenie w projektach wymagających zaawansowanej wiedzy technicznej, w których aspekty technologiczne mają kluczowe znaczenie. Współpracujemy z inżynierami i projektantami zaangażowanymi w procesy infrastrukturalne.

Główne pola działalności:

  • Doradztwo w zakresie przygotowania, analizy i negocjowania umów o roboty budowlane, w tym w szczególności na warunkach kontraktowych FIDIC oraz w zakresie roszczeń w tytułu realizowanych umów o roboty budowlane
  • Doradztwo w strategicznych i transgranicznych projektach dotyczących budowy i eksploatacji krytycznej infrastruktury energetycznej związanej z bezpieczeństwem państwa (energetyczne sieci przesyłowe oraz gazociągi wraz z infrastrukturą towarzyszącą)
  • Doradztwo w zakresie przygotowania, analizy i negocjacji umów sprzedaży, dostawy oraz instalacji nowoczesnych systemów automatyki dla przemysłu i energetyki, systemów automatyki budynkowej, umów instalacji systemów teletechnicznych, systemów kontroli dostępu, systemów antydronowych, dronów autonomicznych, radarów naziemnych
  • Reprezentacja na etapie przedsądowym oraz w toku postępowań spornych przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • Doradztwo prawne w toku postępowań przetargowych dla zamawiających i wykonawców
  • Kompleksowe doradztwo przy projektach budowlanych i inżynieryjnych związanych z rozwojem infrastruktury
  • Przygotowywanie opinii prawnych i memorandów
  • Udział w negocjacjach biznesowych

Recommended
for business.

sukcesy.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej