Prawo pracy.

Recommended for business.

Prawo pracy.

Nierozwiązane kwestie z zakresu prawa pracy zwykle wpływają negatywnie na całość interesów przedsiębiorstwa. Bieżące wsparcie ekspertów to gwarancja dbałości o bezpieczeństwo i realizację założonych celów biznesowych. 

Krzysztof Wróbel

Senior Partner, radca prawny, LL.M.

Łukasz Sieczka

Partner, radca prawny

Usługi z zakresu prawa pracy świadczymy na rzecz pracodawców. Nasze doradztwo ma charakter w pełni kompleksowy. Opracowujemy wszelkie niezbędne umowy – m.in. o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia czy agencji, jak również inne dokumenty. Reprezentujemy Klientów na sali sądowej w sporach o charakterze indywidualnym i zbiorowym oraz zapewniamy doradztwo w toku fuzji i przejęć pracodawców.

 

Dzięki eksperckiej wiedzy naszych specjalistów, Klientom proponujemy rozwiązania nieszablonowe, wyróżniające się wysokim stopniem skuteczności. Nasi prawnicy wspierają w praktycznym wdrożeniu niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie regulacji, przy jednoczesnej dbałości o aspekty biznesowe i maksymalne ograniczenie ryzyka ponoszonego w razie kontroli czy sporów sądowych. 

 

Naszym celem jest nie tylko dostosowanie metod działania przedsiębiorstwa do wymogów prawnych, ale również usprawnienie jego funkcjonowania w każdym z aspektów, powiązanych z prawem pracy. 

Główne pola działalności:

  • Doradztwo w zakresie opracowania, wdrażania, zawierania lub wypowiadania umów o pracę oraz umów o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie, dzieło, agencja;
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie kształtowania stosunku pracy kadry kierowniczej, w szczególności wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu kontraktów menadżerskich, włączając doradztwo w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kadry kierowniczej (polisy Directors & Officers – D&O);
  • Doradztwo w toku procesów fuzji i przejęcia pracodawców, w tym restrukturyzacji i przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę;
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym w relacjach ze związkami zawodowymi;
  • Reprezentacja Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Recommended
for business.

sukcesy.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej