Łukasz Sieczka

  • specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie nieruchomości, kontraktów, prawie spółek, jak również w zakresie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa energetycznego oraz prawa zamówień publicznych
  • z sukcesami prowadził wiele postępowań sądowych oraz administracyjnych, jak również uczestniczył licznych transakcjach oraz projektach, związanych między innymi z nieruchomościami i regulowaniem ich stanu prawnego, również pod inwestycje energetyczne (liniowe oraz kubaturowe)
  • doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw z branży nieruchomości, budowlanej oraz energetycznej, między innymi w zakresie kwestii zwianych z nieruchomościami
  • posługuje się biegle językiem angielskim

Moje specjalizacje

Języki

Polski
Angielski