Łukasz Sieczka

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie nieruchomości, kontraktów, prawie spółek, jak również w zakresie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa energetycznego oraz prawa zamówień publicznych
  • z sukcesami prowadził wiele postępowań sądowych oraz administracyjnych, jak również uczestniczył licznych transakcjach oraz projektach, związanych między innymi z nieruchomościami i regulowaniem ich stanu prawnego, również pod inwestycje energetyczne (liniowe oraz kubaturowe)
  • doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw z branży nieruchomości, budowlanej oraz energetycznej, między innymi w zakresie kwestii zwianych z nieruchomościami
  • posługuje się biegle językiem angielskim

powiązane artykuły.

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

Szkolenie PULS BIZNESU "Kodeks spółek handlowych – najnowsze zmiany prawne" 13.09.2022 (on-line)

3 sierpnia 2022

Zobacz więcej

Szkolenie CGE „Certyfikowany Szef Biura Zarządu i Rady Nadzorczej” 4-5.10.2021 r. (on-line)

22 września 2021

Zobacz więcej

Szkolenie CGE „Certyfikowany Szef Biura Zarządu i Rady Nadzorczej” 25-26.02.2021 r. (on-line)

24 lutego 2021

Zobacz więcej

Sukces Kancelarii RKKW w postępowaniu restrukturyzacyjnym

20 października 2020

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

Zwiększyliśmy kwotę uznanej wierzytelności Klienta o niemalże 100% w postępowaniu restrukturyzacyjnym, przy wysokiej stopie spłaty balonowej

26 lipca 2022

Zobacz więcej

Recommended
for business.