Fuzje i przejęcia.

Recommended for business.

Fuzje i przejęcia.

Biznesowa analiza transakcji, współpraca na partnerskich zasadach i wykorzystanie śmiałych rozwiązań, wychodzących poza utarte schematy. Nasi Klienci od lat doceniają nasze podejście, powierzając nam transakcje o kluczowym znaczeniu.

Krzysztof Wróbel

Senior Partner, radca prawny, LL.M.

dr Jarosław Szewczyk

Partner, adwokat, LL.M.

Marcin Jasiński

Partner, radca prawny

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) to skomplikowane, nierzadko długotrwałe przedsięwzięcia o ogromnym znaczeniu biznesowym. Wsparcie ekspertów pozwala oszczędzić czas i kapitał oraz znacząco minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. 

 

Sprawne i bezpieczne przeprowadzenie transakcji M&A wymaga doskonałego przygotowania merytorycznego oraz zindywidualizowanego podejścia i pełnego zaangażowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów biznesowych, nasze usługi świadczymy w taki właśnie sposób – także w przypadku akwizycji zagranicznych. Kluczowa jest dla nas doskonała znajomość specyfiki działalności Klienta i precyzyjna identyfikacja oczekiwań biznesowych względem transakcji. 

 

Nasze usługi kierujemy do inwestorów prywatnych, jak również funduszy inwestycyjnych oraz grup kapitałowych, zarówno na płaszczyźnie transakcji giełdowych, jak i inwestycji typu Private Equity. Oferujemy wsparcie sprzedawcom, jak i kupującym. Doradzamy w sposób kompleksowy na każdym z etapów procesu – od przedtransakcyjnego przygotowania spółki lub aktywów do zbycia aż do zamknięcia transakcji.

 

Główne pola działalności:

  • Doradztwo przy wyborze modelu transakcji (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych);
  • Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania transakcji;
  • Analizy due diligence spółek i przedsiębiorstw;
  • Przygotowywanie listów intencyjnych, ofert przejęcia i umów inwestycyjnych;
  • Sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów sprzedaży udziałów, akcji oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw (SPA);
  • Doradztwo prawne w transakcjach wykupów lewarowanych (LBO) oraz wykupów menedżerskich (MBO, MBI);
  • Wsparcie w procesach prywatyzacyjnych;
  • Przeprowadzanie restrukturyzacji grup kapitałowych – m.in. fuzji, przekształceń i podziałów spółek;
  • Uzyskiwanie zgód organów antymonopolowych na dokonanie koncentracji oraz innych zgód lub zezwoleń publicznoprawnych.

Recommended
for business.

sukcesy.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej