Klienci indywidualni i sukcesja.

Recommended for business.

Klienci indywidualni i sukcesja.

Kwestie prawne związane z sukcesją w biznesie należy zaplanować odpowiednio wcześnie. Wspieramy w wypracowaniu korzystnych rozwiązań prawnych, dzięki którym nasi Klienci zyskują pewność, że kontynuacja ich biznesu będzie możliwa, a pozostałe sprawy osobiste – należycie zabezpieczone.

 

Karol Maciej Szymański

Partner Zarządzający

dr Radosław L. Kwaśnicki

Senior Partner, radca prawny

dr Jarosław Szewczyk

Partner, adwokat, LL.M.

Piotr Letolc

Partner, adwokat

Klientom Kancelarii zapewniamy profesjonalne wsparcie także w sprawach osobistych. Zarówno nasi Klienci, jak również członkowie ich rodzin otrzymują od nas pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym m.in. prawa rodzinnego, a także innych gałęzi prawa w zależności od specyfiki sytuacji. 

 

Obszarem, w którym specjalizujemy się w sposób szczególny, jest sukcesja biznesowa wraz ze wszystkimi zagadnieniami prawnymi, związanymi z bezpiecznym przekazaniem działalności gospodarczej lub spółki osobowej członkom rodziny. Dzięki odpowiednio wczesnemu wdrożeniu działań sukcesyjnych, przedsiębiorstwa rodzinne otrzymują możliwość m.in. ochrony budowanego latami majątku prywatnego, dalszego rozwoju, utrzymania kluczowych współpracowników oraz ochrony profesjonalnego wizerunku. Brak należytej dbałości o aspekty prawne, związane z przekazaniem przedsiębiorstwa rodzinnego może doprowadzić nawet do jego upadku.

 

Naszych Klientów wspieramy w wypracowaniu skutecznych rozwiązań, celem bezpiecznego przekazania przedsiębiorstwa i zapewnienia mu możliwości dalszego, zrównoważonego rozwoju. 

 

Powyższe obejmuje między innymi pracę nad sukcesją z wykorzystaniem instytucji fundacji rodzinnej. Założenie takiej fundacji to wieloetapowy proces, który należy starannie zaplanować, aby przewidzieć możliwe scenariusze i wykluczyć ewentualne ryzyka oraz spory. Z tego względu oferujemy kompleksowe wsparcie nie tylko przy założeniu i rejestracji fundacji rodzinnej, już na etapie przygotowań do tego procesu. Doradzamy Klientom przy ustaleniu kręgu beneficjentów fundacji rodzinnej, celów fundacji rodzinnej, świadczeń na rzecz beneficjentów oraz zasad ich spełniania przez fundację rodzinną, a przede wszystkim składników majątkowych, które mają zostać ustrukturyzowane optymalnie z perspektywy operacyjnej i obciążeń publicznoprawnych.

Główne pola działalności:

  • Usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie prawa spadkowego – m.in. w zakresie sporządzania testamentów oraz spadkobrania, a także opracowywania planów przekazywania aktywów, w tym biznesu, kolejnemu pokoleniu;
  • Doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego, w tym w zakresie postępowań rozwodowych i separacyjnych oraz w zakresie tworzenia i opiniowania umów majątkowych małżeńskich, a także podziałów majątków wspólnych małżonków;
  • Wsparcie w relacjach z instytucjami finansowymi oraz organami administracji publicznej, w tym m.in. urzędami skarbowymi oraz doradztwo podatkowe;
  • Kompleksowa pomoc prawna na gruncie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym ochrona dóbr osobistych.

Recommended
for business.

sukcesy.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej