Rynki kapitałowe i instytucje finansowe.

Recommended for business.

Rynki kapitałowe i instytucje finansowe.

Gruntowna wiedza naszego zespołu pozwala na efektywną obsługę podmiotów rynku kapitałowego. Zapewniamy w pełni kompleksową pomoc, gwarantując wsparcie w codziennych czynnościach, jak również w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym.

Karol Maciej Szymański

Partner Zarządzający

dr Jarosław Szewczyk

Partner, adwokat, LL.M.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów, działających w sektorze rynku kapitałowego. Nasze usługi doradztwa prawnego kierujemy m.in. do funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, w tym również  działających w branży nowych technologii (FinTech). 

 

Eksperci Kancelarii RKKW wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie obsługi podmiotów nadzorowanych, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI i ZASI), firm inwestycyjnych oraz podmiotów współpracujących, tj. banków oraz instytucji płatniczych. 

 

Dzięki bogatemu doświadczeniu i doskonałej znajomości mechanizmów, regulujących rynek kapitałowy, zapewniamy wsparcie w aspektach prawnych i biznesowych.

Główne pola działalności:

  • Doradztwo prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego, w tym reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych dot. uzyskania zezwoleń na utworzenie lub rozszerzenie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), firm inwestycyjnych oraz dystrybutorów tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
  • Reprezentacja podmiotów rynku kapitałowego w postępowaniach przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących sankcji administracyjnych oraz w sprawach dochodzenia odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi;
  • Wsparcie prawne w zakresie rozpoczęcia przez polskie i zagraniczne podmioty rynku kapitałowego działalności transgranicznej;
  • Obsługa prawna podmiotów rynku kapitałowego, w tym bieżące usługi doradcze na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących działalność maklerską w zakresie wykonywania przez nie obowiązków informacyjnych, sporządzania regulacji wewnętrznych, compliance, a także we wszelkiej innej bieżącej działalności;
  • Kompleksowe wsparcie w zakresie implementacji przepisów prawa; zespół Kancelarii posiada bogatą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wdrażania takich regulacji jak MiFID II, UCITS/ZAFI, MAR, EMIR czy AML;
  • Przygotowywanie ekspertyz oraz opinii prawnych z zakresu prawa instrumentów finansowych oraz działalności instytucji finansowych na rynku kapitałowym;
  • Wsparcie prawne podmiotów rynku kapitałowego oraz finansowego w zakresie transakcji dokonywanych w ramach ich działalności (np. umowy oparte na standardzie ISDA, umowy brokerskie i dystrybucyjne).

Recommended
for business.

sukcesy.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej