Zamówienia publiczne.

Recommended for business.

Zamówienia publiczne.

Zespół ekspertów Kancelarii RKKW wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki temu oferujemy obsługę nie tylko w pełni profesjonalną, ale przede wszystkim – skuteczną.

Witold Sławiński

Partner, adwokat, LL.M.

Wspólnicy oraz współpracownicy Kancelarii RKKW posiadają bogate doświadczenie praktyczne w obszarze prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa prywatno-publicznego. Zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo prawne na każdym etapie – od przygotowania postępowania lub oferty aż po reprezentację w trakcie postępowań odwoławczych.

 

Oferujemy m.in. kompleksowe przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz ofert, opracowanie umów m.in. o konsorcjum oraz partnerstwa publiczno – prywatnego, a także analizę możliwości spełnienia warunków zamówienia. Skutecznego wsparcia udzielamy zarówno podmiotom aplikującym o udzielenie zamówienia publicznego (uczestnikom), jak również zamawiającym. Usługi doradcze świadczymy przy uwzględnieniu specyfiki organizacyjnej, prawnej i podatkowej danego podmiotu. Podejmując się spraw z zakresu prawa zamówień publicznych, przeprowadzamy kompleksową, wieloaspektową analizę.

 

Usługi prawne z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego kierujemy zarówno do podmiotów publicznych (w szczególności samorządów lokalnych), jak również partnerów prywatnych (przedsiębiorców), tworzących rozwiązania oparte na modelu PPP.

Główne pola działalności:

  • Sporządzanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej i wsparcie w wyborze właściwego trybu udzielenia zamówienia;
  • Sporządzanie i opiniowanie SIWZ, projektów umów oraz doradztwo w zakresie badania i oceny ofert (spełnienia warunków);
  • Sporządzanie i weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej;
  • Doradztwo w procesie realizacji przedsięwzięć PPP, m.in. opiniowanie i weryfikacja trybu wyboru partnera, formułowanie kryteriów wyboru;
  • Audyty realizowanych przedsięwzięć;
  • Sporządzanie i opiniowanie umów partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • Zakładanie i doradztwo w założeniu spółek partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • Reprezentacja w postępowaniach odwoławczych i sądowych;
  • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych i PPP.

Recommended
for business.

sukcesy.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej