Energia i zasoby naturalne

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmioty, działające w ramach sektora energetycznego. Świadczymy usługi we wszelkich aspektach działalności, zapewniając bieżące doradztwo, zastępstwo procesowe i reprezentację przed organami administracji.

 

W toku naszej wieloletniej działalności świadczyliśmy usługi na rzecz szeregu liczących się na polskim i międzynarodowym rynku podmiotów z sektora energetycznego. Dzięki temu poznaliśmy dogłębnie branżę energetyczną, wraz z jej głównymi problemami. Potrafimy doskonale zidentyfikować obszary, które w przedsiębiorstwie energetycznym wymagają stałego wsparcia.

 

Ważnym aspektem oferowanej przez nas pomocy prawnej jest stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym nasi Klienci minimalizują dolegliwości związane z ogromem regulacji prawnych, odnoszących się do branży energetycznej. Ułatwia to proces zarządzania ryzykiem i pozwala na sukcesywną budowę rynkowej przewagi konkurencyjnej.

Znajomość potrzeb i specyfiki branży energetycznej oraz doskonałe przygotowanie merytoryczne naszych specjalistów pozwala nam świadczyć na rzecz branży energetycznej wsparcie prawnej najwyższej jakości.

Główne pola działalności:

  • Reprezentacja w postępowaniach przed URE oraz innymi organami administracji, m. in. w sprawach związanych z koncesjami na prowadzenie działalności, taryfami czy też odmową zawarcia umowy przyłączeniowej, również na etapie sądowym i sądowo-administracyjnym;
  • Wsparcie w ramach planowania oraz realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących budowy lub modernizacji energetycznych obiektów kubaturowych i liniowych – w szczególności w zakresie budowy konwencjonalnych bloków energetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą, jak również elektrowni wiatrowych i linii elektroenergetycznych;
  • Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem oraz regulowaniem praw do gruntów przeznaczonych lub zajętych pod obiekty infrastruktury energetycznej na drodze administracyjnej oraz cywilnoprawnej;
  • Przeprowadzanie audytów due diligence przedsiębiorstw energetycznych oraz wsparcie Klientów w ramach procesów nabycia przedsiębiorstw branży energetycznej, również w odniesieniu do różnych form pozyskania finansowania inwestycji w tym zakresie;
  • Wsparcie w przygotowaniu, negocjacjach oraz nadzorze nad wykonywaniem wszelkiego rodzaju umów związanych z sektorem energetyki, w tym w szczególności umów przyłączeniowych, związanych ze sprzedażą nośników energii;
  • Reprezentacja w sporach związanych z realizacją umów zawierających w ramach działalności w branży energetycznej;
  • Przygotowywanie analiz oraz opracowań w kwestiach związanych z prawem energetycznym.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

Łukasz Sieczka

Partner, radca prawny

Krzysztof Wróbel

Senior Partner, radca prawny, LL.M.

Witold Sławiński

Partner, adwokat, LL.M.

Specjalizacje