Energia i zasoby naturalne.

Recommended for business.

Energia i zasoby naturalne.

Znajomość potrzeb i specyfiki branży energetycznej oraz doskonałe przygotowanie merytoryczne naszych specjalistów pozwala nam świadczyć na rzecz branży energetycznej wsparcie prawnej najwyższej jakości.

Łukasz Sieczka

Partner, radca prawny

Krzysztof Wróbel

Senior Partner, radca prawny, LL.M.

Witold Sławiński

Partner, adwokat, LL.M.

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmioty, działające w ramach sektora energetycznego. Świadczymy usługi we wszelkich aspektach działalności, zapewniając bieżące doradztwo, zastępstwo procesowe i reprezentację przed organami administracji.

 

W toku naszej wieloletniej działalności świadczyliśmy usługi na rzecz szeregu liczących się na polskim i międzynarodowym rynku podmiotów z sektora energetycznego. Dzięki temu poznaliśmy dogłębnie branżę energetyczną, wraz z jej głównymi problemami. Potrafimy doskonale zidentyfikować obszary, które w przedsiębiorstwie energetycznym wymagają stałego wsparcia.

 

Ważnym aspektem oferowanej przez nas pomocy prawnej jest stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym nasi Klienci minimalizują dolegliwości związane z ogromem regulacji prawnych, odnoszących się do branży energetycznej. Ułatwia to proces zarządzania ryzykiem i pozwala na sukcesywną budowę rynkowej przewagi konkurencyjnej.

Główne pola działalności:

  • Reprezentacja w postępowaniach przed URE oraz innymi organami administracji, m. in. w sprawach związanych z koncesjami na prowadzenie działalności, taryfami czy też odmową zawarcia umowy przyłączeniowej, również na etapie sądowym i sądowo-administracyjnym;
  • Wsparcie w ramach planowania oraz realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących budowy lub modernizacji energetycznych obiektów kubaturowych i liniowych – w szczególności w zakresie budowy konwencjonalnych bloków energetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą, jak również elektrowni wiatrowych i linii elektroenergetycznych;
  • Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem oraz regulowaniem praw do gruntów przeznaczonych lub zajętych pod obiekty infrastruktury energetycznej na drodze administracyjnej oraz cywilnoprawnej;
  • Przeprowadzanie audytów due diligence przedsiębiorstw energetycznych oraz wsparcie Klientów w ramach procesów nabycia przedsiębiorstw branży energetycznej, również w odniesieniu do różnych form pozyskania finansowania inwestycji w tym zakresie;
  • Wsparcie w przygotowaniu, negocjacjach oraz nadzorze nad wykonywaniem wszelkiego rodzaju umów związanych z sektorem energetyki, w tym w szczególności umów przyłączeniowych, związanych ze sprzedażą nośników energii;
  • Reprezentacja w sporach związanych z realizacją umów zawierających w ramach działalności w branży energetycznej;
  • Przygotowywanie analiz oraz opracowań w kwestiach związanych z prawem energetycznym.

Recommended
for business.

sukcesy.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej