Postępowania sądowe i arbitraż

Skuteczne prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych wymaga stałego poszerzania wiedzy merytorycznej oraz dbałości o najmniejsze szczegóły. Działając w taki właśnie sposób, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również Sądem Najwyższym.

 

Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych to znacznie więcej niż wyłącznie reprezentacja na sali sądowej. To również konieczność terminowego dopełnienia szeregu skomplikowanych formalności i przeprowadzenie wielu strategicznych analiz, nierzadko wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

 

Naszym Klientom oferujemy gruntowną, strategiczną pomoc. Podjęcie jakichkolwiek działań poprzedza rzetelna, wieloaspektowa analiza sprawy. Doradzamy już od momentu powstania problemu prawego aż do jego ostatecznego zakończenia i skutecznej egzekucji praw Klienta. Udzielamy wsparcia na etapie przygotowania się do walki na sali sądowej oraz w doborze odpowiednich środków prawnych i skutecznym ich wykorzystaniu.

Celem, który przyświeca nam w postępowaniach sądowych i administracyjnych jest jak najpełniejsza realizacja praw naszych Klientów i założonych wcześniej celów. Dzięki ponadprzeciętnie bogatym doświadczeniom procesowym, mamy solidne podstawy, by ufać, że jest to cel możliwy do osiągnięcia.

Główne pola działalności:

  • Doradztwo prawne na każdym z etapów sporu – począwszy od etapu przedsądowych negocjacji, poprzez właściwe postępowanie sądowe aż po czynności egzekucyjne związane z wykonaniem orzeczenia;
  • Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracji publicznej, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym, urzędami i izbami skarbowymi;
  • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą;
  • Reprezentacja i doradztwo w postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych.

Sukcesy w tej dziedzinie

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

Dariusz Kulgawczuk

Partner, radca prawny, LL.M.

Aneta Pankowska

Partner, radca prawny

dr Radosław L. Kwaśnicki

Senior Partner, radca prawny

Specjalizacje