Postępowania sądowe i arbitraż.

Recommended for business.

Postępowania sądowe i arbitraż.

Celem, który przyświeca nam w postępowaniach sądowych i administracyjnych jest jak najpełniejsza realizacja praw naszych Klientów i założonych wcześniej celów. Dzięki ponadprzeciętnie bogatym doświadczeniom procesowym, mamy solidne podstawy, by ufać, że jest to cel możliwy do osiągnięcia.

Dariusz Kulgawczuk

Partner, radca prawny, LL.M.

Aneta Pankowska

Partner, radca prawny

dr Radosław L. Kwaśnicki

Senior Partner, radca prawny

Skuteczne prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych wymaga stałego poszerzania wiedzy merytorycznej oraz dbałości o najmniejsze szczegóły. Działając w taki właśnie sposób, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również Sądem Najwyższym.

 

Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych to znacznie więcej niż wyłącznie reprezentacja na sali sądowej. To również konieczność terminowego dopełnienia szeregu skomplikowanych formalności i przeprowadzenie wielu strategicznych analiz, nierzadko wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

 

Naszym Klientom oferujemy gruntowną, strategiczną pomoc. Podjęcie jakichkolwiek działań poprzedza rzetelna, wieloaspektowa analiza sprawy. Doradzamy już od momentu powstania problemu prawego aż do jego ostatecznego zakończenia i skutecznej egzekucji praw Klienta. Udzielamy wsparcia na etapie przygotowania się do walki na sali sądowej oraz w doborze odpowiednich środków prawnych i skutecznym ich wykorzystaniu.

Główne pola działalności:

  • Doradztwo prawne na każdym z etapów sporu – począwszy od etapu przedsądowych negocjacji, poprzez właściwe postępowanie sądowe aż po czynności egzekucyjne związane z wykonaniem orzeczenia;
  • Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracji publicznej, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym, urzędami i izbami skarbowymi;
  • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą;
  • Reprezentacja i doradztwo w postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych.

Recommended
for business.

sukcesy.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej

Klienci RKKW wygrywają spór o realizację wielomilionowej inwestycji budowlanej

30 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Ugoda kończąca kilkadziesiąt postępowań sądowych i podział majątku Klientki RKKW

18 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta w śledztwie dotyczącym zniszczenia zabytku i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego

14 lipca 2023

Zobacz więcej