Postępowania sądowe i arbitraż.

Recommended for business.

Postępowania sądowe i arbitraż.

Celem, który przyświeca nam w postępowaniach sądowych i administracyjnych jest jak najpełniejsza realizacja praw naszych Klientów i założonych wcześniej celów. Dzięki ponadprzeciętnie bogatym doświadczeniom procesowym, mamy solidne podstawy, by ufać, że jest to cel możliwy do osiągnięcia.

Dariusz Kulgawczuk

Partner, radca prawny, LL.M.

Aneta Pankowska

Partner, radca prawny

dr Radosław L. Kwaśnicki

Senior Partner, radca prawny

Skuteczne prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych wymaga stałego poszerzania wiedzy merytorycznej oraz dbałości o najmniejsze szczegóły. Działając w taki właśnie sposób, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również Sądem Najwyższym.

 

Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych to znacznie więcej niż wyłącznie reprezentacja na sali sądowej. To również konieczność terminowego dopełnienia szeregu skomplikowanych formalności i przeprowadzenie wielu strategicznych analiz, nierzadko wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

 

Naszym Klientom oferujemy gruntowną, strategiczną pomoc. Podjęcie jakichkolwiek działań poprzedza rzetelna, wieloaspektowa analiza sprawy. Doradzamy już od momentu powstania problemu prawego aż do jego ostatecznego zakończenia i skutecznej egzekucji praw Klienta. Udzielamy wsparcia na etapie przygotowania się do walki na sali sądowej oraz w doborze odpowiednich środków prawnych i skutecznym ich wykorzystaniu.

Główne pola działalności:

  • Doradztwo prawne na każdym z etapów sporu – począwszy od etapu przedsądowych negocjacji, poprzez właściwe postępowanie sądowe aż po czynności egzekucyjne związane z wykonaniem orzeczenia;
  • Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracji publicznej, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym, urzędami i izbami skarbowymi;
  • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą;
  • Reprezentacja i doradztwo w postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych.

Recommended
for business.

sukcesy.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej