Ochrona własności intelektualnej.

Recommended for business.

Ochrona własności intelektualnej.

Skuteczna ochrona praw własności intelektualnej staje się coraz bardziej istotna. Patenty, znaki towarowe czy prawa autorskie  są nie tylko unikalnym elementem marki, ale również cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa.

Aneta Pankowska

Partner, radca prawny

Oferujemy doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Udzielamy profesjonalnego wsparcia przedsiębiorstwom, potrzebującym ochrony w obszarze praw własności przemysłowej (znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych) oraz praw autorskich. Istotnymi elementami świadczonej przez nas pomocy prawnej są również: doradztwo na gruncie zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych oraz ochrony dóbr osobistych.

 

Naszym Klientom zapewniamy skuteczne wsparcie na każdym z etapów sprawy. Podejmujemy się reprezentacji zarówno w przypadku, gdy doszło już do naruszenia, jak również wspieramy w wypracowaniu skutecznych działań profilaktycznych, zapobiegających ich wystąpieniu. 

 

Wyróżnia nas dbałość o każdy z aspektów spraw na tle prawa własności intelektualnej. Naszym Klientom wyjaśniamy nie tylko jak chronić własne prawa, ale również jak unikać nieświadomego naruszania praw innych podmiotów. 

Główne pola działalności:

  • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dotyczących ochrony i naruszeń praw własności przemysłowej;
  • Przeprowadzanie badań due diligence patentów i znaków towarowych w transakcjach M&A;
  • Przygotowanie strategii zgłoszeń w Polsce i innych krajach;
  • Doradztwo w postępowaniach w zakresie wprowadzającego w błąd oznaczenia produktów, naśladownictwa produktów, niedozwolonej reklamy, pasożytniczego wykorzystania renomy, przejmowania Klientów oraz pracowników, a także naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • Przygotowywanie i wsparcie w negocjacjach umów licencyjnych, umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, umów o rozpowszechnianie wizerunku oraz umów sponsorskich;
  • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dotyczących naruszenia praw autorskich;
  • Kompleksowe wsparcie oraz reprezentacja w postępowaniach dotyczących naruszenia dóbr osobistych;
  • Doradztwo przy opracowywaniu oraz wdrażaniu standardów bezpieczeństwa danych osobowych.

Recommended
for business.

sukcesy.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej