Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Klient RKKW, będący właścicielem modernistycznej willi położonej na obszarze wpisanego do gminnej ewidencji zabytków zamierzał podjąć działania inwestycyjne polegające na przebudowie i wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania. Decyzja o pozwoleniu na budowę podlegała uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Istotne jest, że w przypadku negatywnego uzgodnienia decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor nie mógł przystąpić do prowadzenia prac budowlanych.

 

Konserwator w listopadzie 2022 r. odmówił uzgodnienia pozwolenia na budowę, m.in. ze względu na negatywny wpływ planowanej inwestycji na dominujący na obszarze chronionym ład przestrzenny. Na postanowienie MWKZ, Klient wniósł zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w marcu 2023 r. uchylił postanowienie organu I instancji w całości i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując m.in. na przeprowadzenie w przeszłości analogicznych inwestycji w stosunku do obiektów sąsiadujących z budynkiem Klienta.

 

Podczas ponownego rozpatrywania sprawy przez organ, pełnomocnik Klienta, podnosił szereg argumentów, które zostały przez zaakceptowane przez MWKZ, co otworzyło drogę do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Klient zobowiązany był dokonać jedynie drobnych zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym i tym samym, w lipcu 2023 r., MWKZ uzgodnił pozwolenie na budowę, wyrażając zgodę na znakomitą większość pierwotnie planowanych działań inwestorskich Klienta. Korzystne dla Klienta postanowienie o uzgodnieniu pozwolenia na budowę dla inwestycji, uzyskane dzięki działaniom RKKW otworzyło Klientowi drogę do dalszych działań w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego, zakończonych uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

W ramach postępowania przed organami ochrony zabytków, Klienta reprezentował r.pr. dr Adrian Sypnicki – Senior Associate w kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, przy wsparciu Augustyna Żurawskiego – Asystenta Prawnego.

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej

Klienci RKKW wygrywają spór o realizację wielomilionowej inwestycji budowlanej

30 sierpnia 2023

Zobacz więcej