IT/TMT.

Recommended for business.

IT/TMT.

Doświadczenie, dbałość o ciągły rozwój i gotowość do poszukiwania unikalnych rozwiązań. Te cechy czynią z nas sprawdzonego partnera w sprawach na tle prawa nowych technologii.

Aneta Pankowska

Partner, radca prawny

Nowe technologie odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, któremu zależy na utrzymaniu rynkowej konkurencyjności. Dbałość o kwestie prawne, związane z wdrożeniem i wykorzystaniem nowych technologii jest więc niezbędna.

 

Specjaliści z Departamentu Prawa Nowych Technologii naszej Kancelarii udzielają Klientom z branży IT kompleksowego wsparcia. Zapewniamy doradztwo w sprawach na tle m.in. umów wdrożeniowych systemów komputerowych, transferu technologii, jak również prawa własności intelektualnej i know-how. 

 

Świadczoną przez nas pomoc wyróżnia zrozumienie potrzeb Klientów z branży IT w każdym z jej aspektów. Cenimy partnerską atmosferę współpracy, dlatego zespół naszych prawników stale poszerza swoją wiedzę na temat nowych technologii – nie tylko w aspektach stricte prawnych.

Główne pola działalności:

 • Opracowywanie oraz negocjacje umów wdrożeniowych systemów komputerowych (m.in. w metodyce waterfall oraz agile), umów rozwoju oprogramowania, umów serwisowych, umów utrzymania w ruchu systemów komputerowych i innych zawieranych przez podmioty z branży nowych technologii;
 • Kompleksowe doradztwo prawne na tle transferu technologii oraz komercjalizacji praw własności intelektualnej (umowy licencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe);
 • Opracowywanie wzorów umów wykorzystywanych w ramach prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa z sektora nowych technologii;
 • Przygotowywanie wzorców umownych wykorzystywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (regulaminy świadczenia usług, cenniki);
 • Doradztwo przy opracowaniu oraz wdrażaniu standardów ochrony informacji i danych osobowych;
 • Przeprowadzanie audytów w celu określenia poziomu ochrony własności intelektualnej, know-how oraz tajemnic handlowych w przedsiębiorstwie;
 • Opracowywanie oraz wdrażanie strategii związanych z ochroną własności intelektualnej, tajemnic handlowych oraz know-how w przedsiębiorstwie;
 • Wsparcie w negocjacjach oraz opracowanie umów badawczo-rozwojowych;
 • Doradztwo związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz dotacji w związku z inwestycjami ponoszonymi na innowacje;
 • Reprezentacja w ramach wszelkich postępowań przed GIODO;
 • Obsługa sporów i postępowań sądowych dotyczących praw własności intelektualnej oraz wykonywania umów w branży IT.

Recommended
for business.

sukcesy.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej