Prawo ochrony konkurencji.

Recommended for business.

Prawo ochrony konkurencji.

Wyróżnia nas kompleksowe podejście i dogłębna znajomość branż naszych Klientów Doradzamy nie tylko jak postępować w sytuacjach, gdy doszło już do naruszenia, ale wdrażamy także skuteczne środki profilaktyczne.

dr Jarosław Szewczyk

Partner, adwokat, LL.M.

Łukasz Sieczka

Partner, radca prawny

Wobec dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości szeroko rozumiane prawo antymonopolowe oraz ochrona konkurencji i konsumentów to zagadnienia o coraz większym znaczeniu praktycznym. W ramach tej specjalizacji oferujemy wieloaspektowe, doradztwo prawne, obejmujące również wdrożenie stosownych działań prewencyjnych. 

 

Dokonujemy wszechstronnej oceny działalności gospodarczej naszych Klientów. Precyzyjnie identyfikujemy ryzyko naruszenia przepisów prawa antymonopolowego oraz dokonujemy oceny praktyk pod kątem ograniczenia konkurencji, ochrony praw konsumentów i kwestii związanych z zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Kompleksowo opracowujemy również strategie compliance w tym zakresie. 

 

Reprezentujemy interesy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądami. 

Główne pola działalności:

  • Minimalizacja ryzyk prawnych wynikających z przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • Weryfikacja przedstawionego stanu faktycznego w świetle zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów, przygotowywanie opinii prawnych oraz strategii postępowania;
  • Kompleksowe doradztwo i reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i sądami, w tym postępowaniach prowadzonych w związku z obowiązkiem uzyskania zgody na dokonanie koncentracji;
  • Opiniowanie dokumentów oraz sporządzanie ich projektów, w szczególności umów o charakterze handlowym (m.in. dystrybucyjnych,, franczyzowych, agencyjnych), wniosków o wydanie decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz pism na potrzeby prowadzonych postępowań;
  • Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • Analiza i opracowywanie klauzul przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  • Opracowywanie programów compliance w zakresie prawa konkurencji.

Recommended
for business.

sukcesy.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej

Klienci RKKW wygrywają spór o realizację wielomilionowej inwestycji budowlanej

30 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Ugoda kończąca kilkadziesiąt postępowań sądowych i podział majątku Klientki RKKW

18 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta w śledztwie dotyczącym zniszczenia zabytku i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego

14 lipca 2023

Zobacz więcej