Kontakt

Nasza lokalizacja


RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie (00-679), ul. Wilcza 46, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337285, NIP: 5213540088, REGON: 142011396

Formularz kontaktowy