Upadłość i restrukturyzacja.

Recommended for business.

Upadłość i restrukturyzacja.

W sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego ważny jest efekt. Oferujemy wdrożenie skutecznych, popartych wieloletnim doświadczeniem działań, dzięki którym nasi Klienci osiągają założone rezultaty.

Łukasz Sieczka

Partner, radca prawny

dr Jarosław Szewczyk

Partner, adwokat, LL.M.

Postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne to postępowania wyjątkowo złożone. Wyróżnia je nie tylko mnogość i stopień skomplikowania regulacji prawnych, ale również fakt, że służyć mają realizacji konkretnych celów. Skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wymaga eksperckiej wiedzy i doświadczenia. 

 

W ramach specjalizacji udzielamy pomocy prawnej przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością i niewypłacalnym oraz podmiotom, będących ich wierzycielami. Oferujemy usługi doradztwa prawnego, jak również przejmujemy wszelkie formalności, związane z wszczęciem i przeprowadzeniem postępowań. W sposób kompleksowy reprezentujemy interesy naszych Klientów w szeroko rozumianych negocjacjach oraz przed sądami. 

 

Nasza praktyka wskazuje, że postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne wymagają wielopłaszczyznowego, analitycznego podejścia. Interdyscyplinarny zespół naszych specjalistów zapewnia pełne wsparcie prawne, w tym również w aspektach podatkowych i finansowych prowadzonych postępowań. Z sukcesami łączymy stale poszerzaną wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi. 

 

Główne pola działalności:

  • Doradztwo w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, jak również pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia, na rzecz dłużników oraz wierzycieli – w tym banków;
  • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • Przygotowanie wniosków o zatwierdzenie układu, otwarcie postępowania układowego (zwykłego jak i przyśpieszonego), jak również postępowania sanacyjnego;
  • Reprezentacja dłużników (upadłych) oraz wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych;
  • Wsparcie Klientów w zakresie przygotowania, negocjacji, zatwierdzenia i realizacji układu z wierzycielami, jak również przy opracowywaniu planu restrukturyzacyjnego (planu działań sanacyjnych);
  • Reprezentacja w negocjacjach warunków umów związanych z pozyskaniem finansowania, w tym w szczególności umów kredytowych.

Recommended
for business.

sukcesy.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej