Upadłość i restrukturyzacja

Postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne to postępowania wyjątkowo złożone. Wyróżnia je nie tylko mnogość i stopień skomplikowania regulacji prawnych, ale również fakt, że służyć mają realizacji konkretnych celów. Skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wymaga eksperckiej wiedzy i doświadczenia. 

 

W ramach specjalizacji udzielamy pomocy prawnej przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością i niewypłacalnym oraz podmiotom, będących ich wierzycielami. Oferujemy usługi doradztwa prawnego, jak również przejmujemy wszelkie formalności, związane z wszczęciem i przeprowadzeniem postępowań. W sposób kompleksowy reprezentujemy interesy naszych Klientów w szeroko rozumianych negocjacjach oraz przed sądami. 

 

Nasza praktyka wskazuje, że postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne wymagają wielopłaszczyznowego, analitycznego podejścia. Interdyscyplinarny zespół naszych specjalistów zapewnia pełne wsparcie prawne, w tym również w aspektach podatkowych i finansowych prowadzonych postępowań. Z sukcesami łączymy stale poszerzaną wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi. 

 

W sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego ważny jest efekt. Oferujemy wdrożenie skutecznych, popartych wieloletnim doświadczeniem działań, dzięki którym nasi Klienci osiągają założone rezultaty.

Główne pola działalności:

  • Doradztwo w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, jak również pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia, na rzecz dłużników oraz wierzycieli – w tym banków;
  • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • Przygotowanie wniosków o zatwierdzenie układu, otwarcie postępowania układowego (zwykłego jak i przyśpieszonego), jak również postępowania sanacyjnego;
  • Reprezentacja dłużników (upadłych) oraz wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych;
  • Wsparcie Klientów w zakresie przygotowania, negocjacji, zatwierdzenia i realizacji układu z wierzycielami, jak również przy opracowywaniu planu restrukturyzacyjnego (planu działań sanacyjnych);
  • Reprezentacja w negocjacjach warunków umów związanych z pozyskaniem finansowania, w tym w szczególności umów kredytowych.

Sukcesy w tej dziedzinie

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

Łukasz Sieczka

Partner, radca prawny

dr Jarosław Szewczyk

Partner, adwokat, LL.M.

Specjalizacje