Ochrona danych osobowych.

Recommended for business.

Ochrona danych osobowych.

Ochrona danych osobowych to zagadnienie dotyczące każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość. Odpowiednio wczesne wdrożenie stosownych działań profilaktycznych oszczędzi dotkliwych kar finansowych i strat wizerunkowych.

Aneta Pankowska

Partner, radca prawny

Przepisy regulujące ochronę danych osobowych (w tym również RODO) dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Bez znaczenia pozostaje branża czy liczba zatrudnianych pracowników. Zagadnienie danych osobowych przybiera na znaczeniu w kontekście m.in. przeprowadzanych rekrutacji, sprzedaży produktów czy działań marketingowych, a więc szeregu aktywności, podejmowanych w niemal każdym przedsiębiorstwie.

 

Naszym Klientom oferujemy stałe wsparcie w zakresie ochrony i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Zapewniamy nie tylko skuteczną pomoc w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim – wdrożenie szeregu sprawdzonych działań profilaktycznych, przynoszących wymierne rezultaty biznesowe i wizerunkowe.

 

Sprawujemy również stałą pieczę nad zmieniającymi się przepisami, regulującymi pośrednio lub bezpośrednio przetwarzanie danych osobowych oraz wspieramy przedsiębiorstwa w skutecznym przystosowaniu się do zmian. Regularna dbałość o należytą ochronę i przetwarzanie danych osobowych jest jedynym pewnym sposobem na prowadzenie działalności zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego ustawodawcy.

Główne pola działalności:

  • Analiza systemu ochrony danych osobowych funkcjonującego w organizacji pod kątem spełnienia wymagań przewidzianych w RODO („analiza luki”);
  • Sporządzanie rekomendacji w zakresie działań korygujących oraz dostosowujących system ochrony danych osobowych do wymogów RODO;
  • Identyfikacja ryzyka i potencjalnych zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych osobowych i wydawanie rekomendacji wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń;
  • Stworzenie lub dostosowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym: polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania system informatycznym, procedur i polityk wewnętrznych etc.;
  • Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników organizacji w zakresie ochrony danych osobowych;
  • Pomoc w bieżącym kontakcie z organem nadzoru;
  • Przygotowywanie opinii prawnych;
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych.

Recommended
for business.

sukcesy.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej

Klienci RKKW wygrywają spór o realizację wielomilionowej inwestycji budowlanej

30 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Ugoda kończąca kilkadziesiąt postępowań sądowych i podział majątku Klientki RKKW

18 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta w śledztwie dotyczącym zniszczenia zabytku i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego

14 lipca 2023

Zobacz więcej