Ochrona danych osobowych

Przepisy regulujące ochronę danych osobowych (w tym również RODO) dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Bez znaczenia pozostaje branża czy liczba zatrudnianych pracowników. Zagadnienie danych osobowych przybiera na znaczeniu w kontekście m.in. przeprowadzanych rekrutacji, sprzedaży produktów czy działań marketingowych, a więc szeregu aktywności, podejmowanych w niemal każdym przedsiębiorstwie.

 

Naszym Klientom oferujemy stałe wsparcie w zakresie ochrony i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Zapewniamy nie tylko skuteczną pomoc w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim – wdrożenie szeregu sprawdzonych działań profilaktycznych, przynoszących wymierne rezultaty biznesowe i wizerunkowe.

 

Sprawujemy również stałą pieczę nad zmieniającymi się przepisami, regulującymi pośrednio lub bezpośrednio przetwarzanie danych osobowych oraz wspieramy przedsiębiorstwa w skutecznym przystosowaniu się do zmian. Regularna dbałość o należytą ochronę i przetwarzanie danych osobowych jest jedynym pewnym sposobem na prowadzenie działalności zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego ustawodawcy.

Ochrona danych osobowych to zagadnienie dotyczące każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość. Odpowiednio wczesne wdrożenie stosownych działań profilaktycznych oszczędzi dotkliwych kar finansowych i strat wizerunkowych.

Główne pola działalności:

  • Analiza systemu ochrony danych osobowych funkcjonującego w organizacji pod kątem spełnienia wymagań przewidzianych w RODO („analiza luki”);
  • Sporządzanie rekomendacji w zakresie działań korygujących oraz dostosowujących system ochrony danych osobowych do wymogów RODO;
  • Identyfikacja ryzyka i potencjalnych zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych osobowych i wydawanie rekomendacji wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń;
  • Stworzenie lub dostosowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym: polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania system informatycznym, procedur i polityk wewnętrznych etc.;
  • Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników organizacji w zakresie ochrony danych osobowych;
  • Pomoc w bieżącym kontakcie z organem nadzoru;
  • Przygotowywanie opinii prawnych;
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych.

Sukcesy w tej dziedzinie

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

Aneta Pankowska

Partner, radca prawny

Specjalizacje