Spory korporacyjne

Nierozwiązane spory korporacyjne zwykle negatywnie wpływają na całość interesów spółki. Wsparcie profesjonalistów w przeciwdziałaniu sporom korporacyjnym oraz ich rozwiązywaniu to inwestycja, zapewniająca możliwość dalszego, zrównoważonego rozwoju.

 

Zespół ekspertów Kancelarii RKKW to nie tylko wysoko wykwalifikowani prawnicy procesowi, ale również specjaliści z zakresu prawa spółek i prawa rynków kapitałowych. Połączenie umiejętności praktycznych i eksperckiej wiedzy biznesowej zapewnia naszym Klientom możliwość realizacji wyznaczonych celów biznesowych. Wyróżnia nas także indywidualne podejście do każdej ze spraw, uwzględniające specyfikę relacji pomiędzy wspólnikami, jak również wyjątkowa dbałość o wdrożenie stosownych działań prewencyjnych. 

 

Zapewniamy strategiczne, kompleksowe wsparcie – zarówno spółkom, jak również akcjonariuszom (większościowym i mniejszościowym). Rozległe doświadczenie zdobyliśmy m.in. w zaskarżaniu oraz obronie uchwał, prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz przed organami administracji, a także reprezentacji w sporach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek.

Jesteśmy jedną z najwyżej cenionych Kancelarii w zakresie prawa spółek, w tym również profilaktyki i rozwiązywania sporów korporacyjnych. Potwierdzają to liczne wyróżnienia w rankingach branżowych, m.in. The Legal 500 czy Rankingu Kancelarii Prawniczych 2019 „Rzeczpospolitej”.

Główne pola działalności:

  • Opracowywanie kompleksowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych;
  • Doradztwo w zakresie wrogich przejęć spółek i obrony przed nimi;
  • Ochrona przed szantażem korporacyjnym;
  • Prowadzenie postępowań sądowych, w tym: rejestrowych, dotyczących zaskarżenia i obrony uchwał organów spółek, ustalenia składu personalnego zarządów/rad nadzorczych oraz uprawnień korporacyjnych (w zakresie m.in. prawa głosu);
  • Reprezentacja w postępowaniach związanych ze sporami korporacyjnymi przed Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
  • Prowadzenie sporów związanych z wycofaniem akcji spółki z publicznego obrotu (delisting) oraz przymusowego wykupu (squezee out) oraz przymusowego odkupu (reverse squezee out);
  • Udział w negocjacjach oraz doradztwo w zakresie zawarcia ugody kończącej spór.

Sukcesy w tej dziedzinie

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

Dariusz Kulgawczuk

Partner, radca prawny, LL.M.

Karol Maciej Szymański

Partner

dr Radosław L. Kwaśnicki

Senior Partner, radca prawny

Damian Dworek

Partner, radca prawny

Specjalizacje