Spory korporacyjne.

Recommended for business.

Spory korporacyjne.

Jesteśmy jedną z najwyżej cenionych Kancelarii w zakresie prawa spółek, w tym również profilaktyki i rozwiązywania sporów korporacyjnych. Potwierdzają to liczne wyróżnienia w rankingach branżowych, m.in. The Legal 500 czy Rankingu Kancelarii Prawniczych 2019 „Rzeczpospolitej”.

Dariusz Kulgawczuk

Partner, radca prawny, LL.M.

Karol Maciej Szymański

Partner Zarządzający

dr Radosław L. Kwaśnicki

Senior Partner, radca prawny

Nierozwiązane spory korporacyjne zwykle negatywnie wpływają na całość interesów spółki. Wsparcie profesjonalistów w przeciwdziałaniu sporom korporacyjnym oraz ich rozwiązywaniu to inwestycja, zapewniająca możliwość dalszego, zrównoważonego rozwoju.

 

Zespół ekspertów Kancelarii RKKW to nie tylko wysoko wykwalifikowani prawnicy procesowi, ale również specjaliści z zakresu prawa spółek i prawa rynków kapitałowych. Połączenie umiejętności praktycznych i eksperckiej wiedzy biznesowej zapewnia naszym Klientom możliwość realizacji wyznaczonych celów biznesowych. Wyróżnia nas także indywidualne podejście do każdej ze spraw, uwzględniające specyfikę relacji pomiędzy wspólnikami, jak również wyjątkowa dbałość o wdrożenie stosownych działań prewencyjnych. 

 

Zapewniamy strategiczne, kompleksowe wsparcie – zarówno spółkom, jak również akcjonariuszom (większościowym i mniejszościowym). Rozległe doświadczenie zdobyliśmy m.in. w zaskarżaniu oraz obronie uchwał, prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz przed organami administracji, a także reprezentacji w sporach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek.

Główne pola działalności:

  • Opracowywanie kompleksowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych;
  • Doradztwo w zakresie wrogich przejęć spółek i obrony przed nimi;
  • Ochrona przed szantażem korporacyjnym;
  • Prowadzenie postępowań sądowych, w tym: rejestrowych, dotyczących zaskarżenia i obrony uchwał organów spółek, ustalenia składu personalnego zarządów/rad nadzorczych oraz uprawnień korporacyjnych (w zakresie m.in. prawa głosu);
  • Reprezentacja w postępowaniach związanych ze sporami korporacyjnymi przed Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
  • Prowadzenie sporów związanych z wycofaniem akcji spółki z publicznego obrotu (delisting) oraz przymusowego wykupu (squezee out) oraz przymusowego odkupu (reverse squezee out);
  • Udział w negocjacjach oraz doradztwo w zakresie zawarcia ugody kończącej spór.

Recommended
for business.

sukcesy.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej

Klienci RKKW wygrywają spór o realizację wielomilionowej inwestycji budowlanej

30 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Ugoda kończąca kilkadziesiąt postępowań sądowych i podział majątku Klientki RKKW

18 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta w śledztwie dotyczącym zniszczenia zabytku i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego

14 lipca 2023

Zobacz więcej