Spory korporacyjne

Nierozwiązane spory korporacyjne zwykle negatywnie wpływają na całość interesów spółki. Wsparcie profesjonalistów w przeciwdziałaniu sporom korporacyjnym oraz ich rozwiązywaniu to inwestycja, zapewniająca możliwość dalszego, zrównoważonego rozwoju.

 

Zespół ekspertów Kancelarii RKKW to nie tylko wysoko wykwalifikowani prawnicy procesowi, ale również specjaliści z zakresu prawa spółek i prawa rynków kapitałowych. Połączenie umiejętności praktycznych i eksperckiej wiedzy biznesowej zapewnia naszym Klientom możliwość realizacji wyznaczonych celów biznesowych. Wyróżnia nas także indywidualne podejście do każdej ze spraw, uwzględniające specyfikę relacji pomiędzy wspólnikami, jak również wyjątkowa dbałość o wdrożenie stosownych działań prewencyjnych. 

 

Zapewniamy strategiczne, kompleksowe wsparcie – zarówno spółkom, jak również akcjonariuszom (większościowym i mniejszościowym). Rozległe doświadczenie zdobyliśmy m.in. w zaskarżaniu oraz obronie uchwał, prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz przed organami administracji, a także reprezentacji w sporach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek.

Jesteśmy jedną z najwyżej cenionych Kancelarii w zakresie prawa spółek, w tym również profilaktyki i rozwiązywania sporów korporacyjnych. Potwierdzają to liczne wyróżnienia w rankingach branżowych, m.in. The Legal 500 czy Rankingu Kancelarii Prawniczych 2019 „Rzeczpospolitej”.

Główne pola działalności:

  • Opracowywanie kompleksowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych;
  • Doradztwo w zakresie wrogich przejęć spółek i obrony przed nimi;
  • Ochrona przed szantażem korporacyjnym;
  • Prowadzenie postępowań sądowych, w tym: rejestrowych, dotyczących zaskarżenia i obrony uchwał organów spółek, ustalenia składu personalnego zarządów/rad nadzorczych oraz uprawnień korporacyjnych (w zakresie m.in. prawa głosu);
  • Reprezentacja w postępowaniach związanych ze sporami korporacyjnymi przed Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
  • Prowadzenie sporów związanych z wycofaniem akcji spółki z publicznego obrotu (delisting) oraz przymusowego wykupu (squezee out) oraz przymusowego odkupu (reverse squezee out);
  • Udział w negocjacjach oraz doradztwo w zakresie zawarcia ugody kończącej spór.

Sukcesy w tej dziedzinie

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

Dariusz Kulgawczuk

Partner, radca prawny, LL.M.

Karol Maciej Szymański

Partner Zarządzający

dr Radosław L. Kwaśnicki

Senior Partner, radca prawny

Specjalizacje