RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Na wniosek RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Sąd Okręgowy we Wrocławiu zabezpieczył roszczenie Klienta o zapłatę przeszło 30 mln zł tytułem odszkodowania poprzez zajęcie praw majątkowych pozwanych oraz obciążenie ich nieruchomości hipotekami przymusowymi.

Nasz Klient jest wspólnikiem mniejszościowym spółki z branży infrastrukturalnej. Pozostali wspólnicy, będący jednocześnie członkami zarządu, podejmowali szereg działań, których efektem był dramatyczny spadek wartości spółki, jak i całej grupy kapitałowej, do której spółka ta należała. Transfer aktywów spółki, przy jednoczesnym powiększaniu jej pasywów, doprowadziły do tego, że wartość udziałów naszego Klienta spadła niemal do zera.

Dlatego też wystąpiliśmy w jego imieniu z roszczeniem m.in. wobec pozostałych wspólników o zapłatę przeszło 30 mln zł tytułem odszkodowania. Zażądaliśmy też na czas trwania postępowania głównego zabezpieczenia tego roszczenia poprzez obciążenie nieruchomości pozwanych hipotekami przymusowymi oraz zajęcie należących do nich innych praw majątkowych.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił nasz wniosek o zabezpieczenie w całości. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest nieprawomocne.

W skład zespołu RKKW prowadzącego tę sprawę wchodzą: radca prawny Maria Anna Czaińska – Counsel, radca prawny Konrad Oleszczuk – Counsel, adwokat Joanna Lewtak – Associate, prawnik Maciej Jankiewicz – Junior Associate, pracami kieruje Karol Maciej Szymański – Partner zarządzający.

czytaj także.

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej

Klienci RKKW wygrywają spór o realizację wielomilionowej inwestycji budowlanej

30 sierpnia 2023

Zobacz więcej