RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

Na wniosek RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Sąd Okręgowy we Wrocławiu zabezpieczył roszczenie Klienta o zapłatę przeszło 30 mln zł tytułem odszkodowania poprzez zajęcie praw majątkowych pozwanych oraz obciążenie ich nieruchomości hipotekami przymusowymi.

Nasz Klient jest wspólnikiem mniejszościowym spółki z branży infrastrukturalnej. Pozostali wspólnicy, będący jednocześnie członkami zarządu, podejmowali szereg działań, których efektem był dramatyczny spadek wartości spółki, jak i całej grupy kapitałowej, do której spółka ta należała. Transfer aktywów spółki, przy jednoczesnym powiększaniu jej pasywów, doprowadziły do tego, że wartość udziałów naszego Klienta spadła niemal do zera.

Dlatego też wystąpiliśmy w jego imieniu z roszczeniem m.in. wobec pozostałych wspólników o zapłatę przeszło 30 mln zł tytułem odszkodowania. Zażądaliśmy też na czas trwania postępowania głównego zabezpieczenia tego roszczenia poprzez obciążenie nieruchomości pozwanych hipotekami przymusowymi oraz zajęcie należących do nich innych praw majątkowych.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił nasz wniosek o zabezpieczenie w całości. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest nieprawomocne.

W skład zespołu RKKW prowadzącego tę sprawę wchodzą: radca prawny Maria Anna Czaińska – Counsel, radca prawny Konrad Oleszczuk – Counsel, adwokat Joanna Lewtak – Associate, prawnik Maciej Jankiewicz – Junior Associate, pracami kieruje Karol Maciej Szymański – Partner zarządzający.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej