Aneta Pankowska

Partner, radca prawny

  • radca prawny, absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej (Uniwersytet Warszawski) oraz Psychologii Biznesu dla Menedżerów (Akademia Leona Koźmińskiego)
  • specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych jak również w procesach gospodarczych, w tym z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych
  • laureatka  International Advisory Experts Award 2018: IP lawyer of the Year in Poland
  • wykładowca na konferencjach i szkoleniach (m.in. OIRP w Warszawie), autorka publikacji dot. prawa gospodarczego (spis publikacji)
  • prowadzi blog poświęcony prawu gospodarczemu „IP PROCESOWO” (www.pankowska.com.pl)
  • biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim

Moje specjalizacje