Aneta Pankowska

Poznajmy się.

  • partner, Szefowa Praktyki Własności Intelektualnej i Nieuczciwej Konkurencji oraz Partner Nadzorujący Dział Nowoczesnych Technologii i Danych Osobowych
  • specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz dóbr osobistych. Z sukcesami prowadzi procesy gospodarcze, w tym z zakresu naruszeń własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji
  • uznana ekspertka w dziedzinie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i kradzieży informacji poufnych. Zajmuje się doradztwem w zakresie wdrażania w przedsiębiorstwach działań zabezpieczających przed bezprawnym przejęciem informacji, jak i w zakresie działań prawno-procesowych związanych z dokonanym naruszeniem.  Prowadzi liczne szkolenia/warsztaty z tej dziedziny (m.in. we współpracy z Puls Biznesu, RzeczpospolitaMMC)
  • prawnik rekomendowany przez Legal 500 (EMEA) w dziedzinie Intellectual  Property
  • prelegent na konferencjach oraz autor licznych publikacji poświęconych prawu własności intelektualnej
  • otrzymała wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2022 oraz Legal500 EMEA 2023 w dziedzinach Intellectual Property, Private Client oraz Dispute Resolution
  • prowadzi blog dot. procesowych aspektów ochrony własności intelektualnej: IPprocesowo

powiązane artykuły.

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW: Powództwo o opłaty licencyjne za korzystanie ze wzoru przemysłowego w całości oddalone

7 lipca 2022

Zobacz więcej

Sukces Klientki RKKW w sporze o naruszenie dóbr osobistych

31 maja 2022

Zobacz więcej

Bronimy Klientów przed zarzutem nieuczciwej konkurencji (i wielomilionowym roszczeniem)

10 maja 2022

Zobacz więcej

Recommended
for business.