członek zespołu

Aneta Pankowska

Kwalifikacje

- Psychologia Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, 2018 r.
- Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 r.
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny 2005.
- Szkoła Prawa Niemieckiego z Elementami Prawa Europejskiego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Monachium, 1999 r.
- magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1998 r.

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych, 2005 r.

Języki

Polski (ojczysty)
Niemiecki (biegle)
Angielski (biegle)
  • Partner, Szefowa Praktyki Własności Intelektualnej i Nieuczciwej Konkurencji oraz Partner Nadzorujący Dział Nowoczesnych Technologii i Danych Osobowych.
  • Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz dóbr osobistych. Z sukcesami prowadzi procesy gospodarcze, w tym z zakresu naruszeń własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji.
  • Uznana ekspertka w dziedzinie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i kradzieży informacji poufnych. Zajmuje się doradztwem w zakresie wdrażania w przedsiębiorstwach działań zabezpieczających przed bezprawnym przejęciem informacji, jak i w zakresie działań prawno-procesowych związanych z dokonanym naruszeniem.  Prowadzi liczne szkolenia/warsztaty z tej dziedziny (m.in. we współpracy z Puls Biznesu, RzeczpospolitaMMC).
  • Prawnik rekomendowany przez Legal 500 (EMEA) w dziedzinie Intellectual  Property.
  • Prelegent na konferencjach oraz autor licznych publikacji poświęconych prawu własności intelektualnej.
  • Prowadzi blog dot. procesowych aspektów ochrony własności intelektualnej: IPprocesowo.

Moje specjalizacje