Sukces Klienta RKKW: prawomocne udzielenie zabezpieczenia w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

17 stycznia 2022
Aneta Pankowska

Postanowieniem z dnia 02.12.2021 r. (sygn. akt III Cz 189/21) Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zażalenie wydawcy hotelarskiego portalu branżowego na zabezpieczenie nakazujące mu zamieszczenie wzmianki informującej, że opublikowane treści mogą naruszać dobra osobiste – dobre imię i godność Klienta RKKW, a ponadto, że w sprawie toczy się postępowanie sądowe. Klientem Kancelarii jest znany w branży, doświadczony specjalista, obecnie pełniący rolę Prezesa Zarządu dużej spółki z branży hotelarskiej. Szerzej o sprawie pisaliśmy tutaj: https://rkkw.pl/sukces/sukces-klienta-rkkw-w-sprawie-o-ochrone-dobr-osobistych/.

 

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego wskazuje na poparcie argumentacji Prawników RKKW, którzy w toku postępowania podkreślali, że naruszenia dóbr osobistych są oczywiste i wynikają z charakteru wypowiedzi formułowanych pod adresem Klienta. Przy czym do zażalenia nie został dołączony ani jeden dowód, który prawdziwość dyfamujących treści mógłby potwierdzać. Prawnicy RKKW argumentowali ponadto, że postawa wydawcy stoi w sprzeczności z obowiązkiem staranności i rzetelności dziennikarskiej, a ponadto w sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek wyłączających bezprawność naruszenia.

 

Postanowienie jest prawomocne.

 

Klienta w sporze reprezentuje radca prawny Aneta Pankowska – Partner w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej