Sukces Klienta RKKW w sprawie o ochronę dóbr osobistych

11 sierpnia 2021

Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczeń o ochronę dóbr osobistych Klienta Kancelarii RKKW. Sąd nakazał wydawcy hotelarskiego portalu branżowego zamieszczenie przy pięciu artykułach oraz w treści jednego posta na prywatnym profilu redaktora naczelnego na Facebook’u, wzmianki informującej, że treści tam zawarte mogą naruszać dobra osobiste w postaci dobrego imienia i godności Klienta oraz że w sprawie tej toczy się postępowanie sądowe. Wzmianka ta ma być umieszczona w ramce nad artykułem, na górze strony, w widocznym miejscu, powyżej innych treści i bez zastosowania zabiegów umniejszających jej znaczeniu, randze i powadze. Odpowiednio, na Facebook’u, wzmianka ma być zamieszczona w poście, ponad pozostałą treścią i ma być dostępna publicznie (a nie jedynie dla grona znajomych użytkownika). Wzmianki będą widoczne przez cały czas postępowania sądowego.

 

Klientem Kancelarii jest znany w branży, doświadczony specjalista, obecnie pełniący rolę Prezesa Zarządu dużej spółki z branży hotelarskiej. Pozwany, w artykułach na swoim portalu, głosił nieprawdziwe i naruszające dobre imię i cześć Klienta informacje. Przypisywał mu między innymi złe zarządzenie i działanie na szkodę spółki.  Pomówienia uzupełnione były uwłaczającymi porównaniami, oddziaływującymi na wyobraźnię czytelnika grafikami/okładkami i mocnymi w przekazie nagłówkami.  Niektóre wypowiedzi pod adresem Klienta Kancelarii nosiły znamiona hejtu. Wydawca działał w celu zyskania popularności i zaszkodzenia dobremu imieniu Klienta Kancelarii. Nie bez znaczenia pozostawał także osobisty, jednoznacznie negatywny stosunek wydawcy (a zarazem autora oraz redaktora naczelnego) do Klienta.

 

Prawnicy Kancelarii wykazali interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia i uprawdopodobnili roszczenia Klienta. Sąd uznał, że wykazane zostało, iż doszło do naruszenia dóbr osobistych Klienta, a rozpowszechniane treści mogą być nieprawdziwe, a nawet – w niektórych przypadkach – należy je uznać za hejterskie. Konieczne jest zatem przekazanie odbiorcom tych treści wyraźnej informacji o konieczności podchodzenia do publikacji z dużą dozą ostrożności oraz krytycyzmu.

 

Klienta w sporze reprezentuje radca prawny Aneta Pankowska – Partner w Kancelarii RKKW. W sprawę zaangażowany jest ponadto prawnik Michał Czerwiński.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej