Greenwashing

10 kwietnia 2024
Aneta Pankowska

Przedsiębiorcy zyskają oręż do walki z nieuczciwymi konkurentami

Wchodzi w życie nowa unijna dyrektywa – Dyrektywa 2024/825 z dnia 28.02.2024 r. zwana także dyrektywą greenwashingową, która wprowadza zakaz ogólnych i niekonkretnych oświadczeń dotyczących ekologiczności.

Greenwashing to coraz powszechniejsze zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub przedsiębiorstwo go wytwarzające są w zgodzie z naturą i ekologią.

 

Jest to także forma nieuczciwej konkurencji, przez którą działający bezprawnie konkurent może ocieplać swój wizerunek, powiększać grono klientów i sprawnie obniżać swoje koszty funkcjonowania. Taki proceder można zaobserwować u firm różnej wielkości z wielu branż. Przykłady?

  • Holenderskie linie lotnicze znacznie wyolbrzymiały pozytywny wpływ na środowisko rzekomo ekologicznych działań podejmowanych przez firmę.
  • Paliwowy gigant został oskarżony o zaniżanie danych dotyczących śladu węglowego.
  • Amerykański producent kapsułek do kawy umieścił fałszywą informację, że nadają się one do recykling

 

Dotychczas trudno było walczyć z greenwashingiem. Oczywiście można było podnosić roszczenia na podstawie zakazu nieuczciwej konkurencji czy nieuczciwych praktyk, jednak brakowało do tego szczegółowych i przemyślanych norm. Dyrektywa greenwashingowa ma to zmienić wprowadzając przede wszystkim:

  • zakaz używania twierdzeń dotyczących ekologiczności bez poparcia ich obiektywnymi oraz dostępnymi publicznie danymi czy wynikami badań;
  • zakaz marketingowego wykorzystywania praktyk środowiskowych, które co prawda mają pozytywne konsekwencje, jednak są nieistotne lub niezwiązane bezpośrednio z działalnością lub produktem przedsiębiorcy;
  • zakaz chwalenia się, że produkt nie zawiera substancji chemicznej, która i tak jest zakazana przez prawo unijne;
  • regulację mówiącą, że pozytywny wpływ środowiskowy jednej lub części elementów składowych produktu albo działalności nie przekłada się automatycznie na cechę całości;
  • zakaz porównywania cech środowiskowych różnych produktów bez wskazania metody porównawczej oraz podjętych działań potrzebnych do przeprowadzenia porównania;
  • jasno określone wymogi (przejrzystość, sprawiedliwość, niedyskryminacyjność), które muszą spełniać systemy certyfikacji ekologicznej.

 

Dyrektywa greenwashingowa ma zostać transponowana do systemów prawnych państw członkowskich do 27 marca 2026 r. W Polsce jej regulacje znajdą się w ramach ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23.08.2007 r.  Miejmy nadzieję, że położy to kres kłamliwym pseudoekologicznym praktykom marketingowym.

Współautorem artykułu jest Jan Podraza – Legal Assistant

czytaj także.

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej

Nowe RKKW

7 września 2023

Zobacz więcej