’Ustawa o ZUS’ a uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 lutego 2024 r. orzekł, że wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (sygn. III UZP 8/23).

Przepisy Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych („Ustawa o ZUS”) wskazują, że obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają między innymi wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dotychczas ZUS stosował praktykę, w ramach której w swoich decyzjach powoływał się na iluzoryczność uczestnictwa drugiego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uznając, że w przypadku gdy wspólnik posiada poniżej 10%, to co do zasady nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek kluczowych decyzji dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym samym, organ uznawał, że w takim przypadku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pomimo istnienia dwóch wspólników jest spółką jednoosobową podlegającą ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 Ustawy o ZUS.

Uchwała Sądu Najwyższego zrywa z uznaniowością ZUS. Sąd Najwyższy uznał, że wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający nawet 1% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki jest jej pełnoprawnym wspólnikiem i przysługują mu z tego tytułu wszystkie prawa związane z uczestnictwem w spółce, nie można zatem kwalifikować takiej spółki jako spółkę jednoosobową.

Przedmiotowa uchwała Sądu Najwyższego otwiera drogę do dochodzenia zwrotu nienależycie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Nasze wsparcie obejmuje przede wszystkim:

  • analizę stanu faktycznego pod kątem możliwości odzyskania nienależnie opłaconych składek,
  • przygotowanie stosownych pism oraz dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowania w celu odzyskania nienależycie opłaconych składek,
  • prowadzenie postępowania przed ZUS i sądami powszechnymi, aż do jego prawomocnego zakończenia.

Zapraszamy do kontaktu:

Łukasz Sieczka – Partner, radca prawny
Paula Kowalska – Associate, radca prawny

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej