Paula Kowalska

  • aplikantka radcowska
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Limerick (Irlandia)
  • w ramach dotychczasowej praktyki pracowała m.in. w warszawskich i krakowskich kancelariach prawnych
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa handlowego, prawa cywilnego oraz sporów sądowych i korporacyjnych
  • biegle posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje

Języki

Polski
Angielski