Paula Kowalska

– aplikantka radcowska

– absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

– stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Limerick (Irlandia)

– w ramach dotychczasowej praktyki pracowała m.in. w warszawskich i krakowskich kancelariach prawnych

– zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa handlowego, prawa cywilnego oraz sporów sądowych i korporacyjnych

– biegle posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje