Paula Kowalska

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w szczególności w zakresie organizacji i obsługi zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń (również spółek publicznych). W ramach aktywności w ww. obszarze przygotowuje niezbędną dokumentację oraz reprezentuje wspólników oraz akcjonariuszy podczas zgromadzeń. Pomaga w organizacji oraz w tworzeniu dokumentów korporacyjnych organów właścicielskich spółek, posiedzeń zarządu oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych
  • specjalizuje się w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych. Aktywnie uczestniczy w projektach związanych z tworzeniem ładu korporacyjnego, nadzorem oraz odpowiedzialnością kadry zarządzającej
  • specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, wspierając Klientów już na etapie przed procesowym i ustalania strategii sporu. Sporządza pisma procesowe i reprezentuje Klientów przed sądami
  • w ramach dotychczasowej praktyki pracowała m.in. w warszawskich i krakowskich kancelariach prawnych
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Limerick (Irlandia)
  • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
  • biegle posługuje się językiem angielskim

powiązane artykuły.

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

Recommended
for business.