Kolejny sukces Klienta RKKW

Kancelaria RKKW doprowadziła do usunięcia z amerykańskiej platformy sprzedażowej ponad 4 tysięcy produktów z cyfrowymi reprodukcjami dzieł Zdzisława Beksińskiego. Uprawnionym z tytułu praw autorskich do twórczości Artysty jest Muzeum Historyczne w Sanoku. Kancelaria RKKW jest wyłącznym reprezentantem Muzeum w sprawach naruszeń praw autorskich.

 

Jeden z użytkowników platformy oferował szereg produktów (m. in. odzież, torebki, puzzle, maseczki, pokrowce na telefon, plakaty, notesy) wykorzystujących cyfrowe reprodukcje dzieł Artysty bez wymaganej zgody uprawnionego podmiotu, jakim jest Muzeum. Zgodnie z regulacjami prawa autorskiego uprawnieni korzystają z wyłącznego prawa udzielania zezwolenia na reprodukcję dzieł. Wskutek otrzymania wezwania do usunięcia treści stanowiących naruszenie autorskich praw majątkowych Muzeum, platforma usunęła oferty.

 

Muzeum jest reprezentowane przez radców prawnych: dr. Radosława L. Kwaśnickiego – Senior Partnera oraz Anetę Pankowską – Partnera w Kancelarii RKKW. W sprawy ochrony twórczości Zdzisława Beksińskiego zaangażowany jest także prawnik Łukasz Gil.

 

„Zwalczanie nielegalnej działalności komercyjnej, wykorzystującej twórczość Zdzisława Beksińskiego, leży w sferze żywotnych interesów Muzeum Historycznego w Sanoku. Wynika to wprost z testamentu Artysty z 2001 roku, którego postanowienia uczyniły naszą placówkę jedynym i wyłącznym spadkobiercą majątkowych praw autorskich do jego twórczości. Niestety ten fakt wciąż bywa ignorowany, a stoi za tym niewiedza bądź zła wola w połączeniu z motywacjami finansowymi. Skala tego procederu rośnie wprost proporcjonalnie do popularności i uznania, jakie już w skali globalnej staje się udziałem sztuki Zdzisława Beksińskiego. Pragnąc odwrócić ten trend i wpłynąć na większą świadomość w tym zakresie, Muzeum współpracuje z kancelarią RKKW i chciałbym z dużą satysfakcją przyznać, że ta kooperacja przynosi wymierne skutki, czego przejawem jest sukces kolejnej już w ciągu ostatnich miesięcy akcji prawnej. Słowem: podejmując nielegalną działalność z naruszeniem praw autorskich do twórczości Zdzisława Beksińskiego, należy liczyć się z konsekwencjami. Wymogiem sine qua non jest w tym wypadku odpowiednia licencja, o którą można i trzeba zabiegać właśnie w Muzeum Historycznym w Sanoku” – Jarosław Serafin, Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej