Aktualności

/ Aktualności

21 stycznia 2022

Kolejny sukces Klienta RKKW

Kancelaria RKKW doprowadziła do usunięcia z amerykańskiej platformy sprzedażowej ponad 4 tysięcy produktów z cyfrowymi reprodukcjami dzieł Zdzisława Beksińskiego. Uprawnionym z tytułu praw autorskich do twórczości Artysty jest Muzeum Historyczne w Sanoku. Kancelaria RKKW jest wyłącznym reprezentantem Muzeum w sprawach naruszeń praw autorskich.

 

Jeden z użytkowników platformy oferował szereg produktów (m. in. odzież, torebki, puzzle, maseczki, pokrowce na telefon, plakaty, notesy) wykorzystujących cyfrowe reprodukcje dzieł Artysty bez wymaganej zgody uprawnionego podmiotu, jakim jest Muzeum. Zgodnie z regulacjami prawa autorskiego uprawnieni korzystają z wyłącznego prawa udzielania zezwolenia na reprodukcję dzieł. Wskutek otrzymania wezwania do usunięcia treści stanowiących naruszenie autorskich praw majątkowych Muzeum, platforma usunęła oferty.

 

Muzeum jest reprezentowane przez radców prawnych: dr. Radosława L. Kwaśnickiego – Senior Partnera oraz Anetę Pankowską – Partnera w Kancelarii RKKW. W sprawy ochrony twórczości Zdzisława Beksińskiego zaangażowany jest także prawnik Łukasz Gil.

 

„Zwalczanie nielegalnej działalności komercyjnej, wykorzystującej twórczość Zdzisława Beksińskiego, leży w sferze żywotnych interesów Muzeum Historycznego w Sanoku. Wynika to wprost z testamentu Artysty z 2001 roku, którego postanowienia uczyniły naszą placówkę jedynym i wyłącznym spadkobiercą majątkowych praw autorskich do jego twórczości. Niestety ten fakt wciąż bywa ignorowany, a stoi za tym niewiedza bądź zła wola w połączeniu z motywacjami finansowymi. Skala tego procederu rośnie wprost proporcjonalnie do popularności i uznania, jakie już w skali globalnej staje się udziałem sztuki Zdzisława Beksińskiego. Pragnąc odwrócić ten trend i wpłynąć na większą świadomość w tym zakresie, Muzeum współpracuje z kancelarią RKKW i chciałbym z dużą satysfakcją przyznać, że ta kooperacja przynosi wymierne skutki, czego przejawem jest sukces kolejnej już w ciągu ostatnich miesięcy akcji prawnej. Słowem: podejmując nielegalną działalność z naruszeniem praw autorskich do twórczości Zdzisława Beksińskiego, należy liczyć się z konsekwencjami. Wymogiem sine qua non jest w tym wypadku odpowiednia licencja, o którą można i trzeba zabiegać właśnie w Muzeum Historycznym w Sanoku” – Jarosław Serafin, Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.

Mogą Cię zainteresować: