Ugoda kończąca kilkadziesiąt postępowań sądowych i podział majątku Klientki RKKW

RKKW wsparło Klientkę w negocjacjach, przygotowaniu i wykonaniu ugody, która zakończyła kilkadziesiąt postępowań sądowych oraz doprowadziła do podziału majątku w niespełna dwa miesiące

 

Klientka RKKW, prowadząca z mężem działalność gospodarczą w branży dóbr luksusowych, popadła z nim w konflikt, na skutek którego ten podjął przeciwko niej szereg wrogich działań prawnych. Z udziałem Klientki toczyło się kilkadziesiąt postępowań, w tym gospodarczych (o rozwiązanie wspólnie prowadzonych spółek, o pozbawienie praw prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacji), cywilnych (o zapłatę łącznie kilkuset tysięcy złotych), rodzinnych oraz karnych.

 

W zaistniałym złożonym i wielowątkowym stanie faktycznym pełnomocnicy RKKW przygotowali kompleksową strategię obejmującą wszystkie spory, problemy jak również zagrożenia prawne Klientki, w tym ryzyko wyprowadzenia przez męża działalności gospodarczej do innego podmiotu. Następnie wszczęli rozmowy ugodowe ze stroną przeciwną, przygotowali projekt ugody oraz kilkudziesięciu załączników. W efekcie doszło do zawarcia satysfakcjonującej dla Klientki ugody, która doprowadziła do zakończenia wszystkich postępowań sądowych oraz zgodnego i szybkiego podziału majątku małżonków obejmującego m.in. ww. spółki, nieruchomości, znaki towarowe oraz inne wartościowe aktywa. Strony zobowiązały się również podjąć wszelkie dostępne działania w celu umorzenia postępowań karnych, które przeciwko sobie wszczęły.

 

Pełnomocnicy w ciągu niespełna dwóch miesięcy doprowadzili do zawarcia i wykonania ugody, która położyła kres licznym sporom i postępowaniom sądowym, a także pozwoliła na ekspresowy podział majątku stron. W ten sposób doszło do globalnego załatwienia spraw Klientki.

 

W ramach Kancelarii RKKW projekt prowadził radca prawny Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW oraz adwokat Aleksandra Ługowska, Senior Associate. W zakresie postępowań karnych projekt prowadził adwokat Marcin Olchowicz, Partner w Kancelarii RKKW oraz adwokat Aleksandra Jaroszewska, Associate.

 

 

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej