Aleksandra Jaroszewska

  • specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, w tym również prawa karnego gospodarczego
  • reprezentuje Klientów w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, na każdym etapie postępowania, począwszy od uczestniczenia w czynnościach związanych z zatrzymaniem i ewentualnym stosowaniem tymczasowego aresztowania, w postępowaniu przygotowawczym, a także przed sądami wszystkich instancji
  • występuje również w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych, reprezentując zarówno Klientów indywidualnych, jak i spółki prawa handlowego, przed organami ścigania i sądami
  • w obszarze jej zainteresowań w szczególności znajduje się problematyka przestępczości gospodarczej oraz zagadnienia prawa karnego skarbowego
  • posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się obsługą podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań mediacyjnych ukierunkowanych na ochronę interesów klientów i minimalizację ryzyka wystąpienia sporów sądowych
  • udziela również wsparcia Klientom podczas wszelkich negocjacji z kontrahentami
  • udzielała także porad prawnych pro bono z zakresu prawa karnego w ramach Kliniki Prawa na Uniwersytecie Warszawskim

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

  • W 2022 roku rozpoczęła podyplomowe studium prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem elementów prawnokarnych
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Członkostwo

  • członek Izby Adwokackiej w Warszawie

Języki

Polski
Angielski