Marcin Olchowicz

 • Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, z uwzględnieniem spraw dotyczących przestępczości karno-gospodarczej („white-collar crime”).
 • Posiada doświadczenie zarówno w działaniach na rzecz osób pokrzywdzonych – w tym podmiotów gospodarczych, jak i w obronie osób oskarżonych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.
 • Doradza klientom w sprawach związanych z działaniami na szkodę przedsiębiorcy, w szczególności z zakresu nieuczciwej konkurencji. Z sukcesami prowadzi postępowania dotyczące naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i kradzieży informacji poufnych.
 • Wielokrotnie świadczył pomoc prawną na rzecz osób oskarżanych o uczestnictwo w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym mających na celu popełnianie przestępstw gospodarczych.
 • W swojej praktyce prowadzi również bieżące doradztwo prawne w zakresie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną na tle prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Udziela także pomocy prawnej w innych postępowaniach represyjnych – postępowaniu dyscyplinarnym, czy postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego.
 • Członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Adwokat, 2020 r.
 • Absolwent podyplomowych studiów z zakresu Prawa Konkurencji, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2017 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2016 r.

Członkostwo

 • Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski
Angielski