Marcin Olchowicz

Poznajmy się.

 • Partner, Szef Praktyki White Collar, Compliance i Postępowań Sankcyjnych
 • specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przestępczości karno-gospodarczej („white-collar crime”)
 • posiada doświadczenie zarówno w działaniach na rzecz osób pokrzywdzonych – w tym podmiotów gospodarczych, jak i w obronie osób oskarżonych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego
 • otrzymał wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2024 w dziedzinie White-Collar Crime
 • w swojej praktyce z powodzeniem reprezentował członków organów spółek kapitałowych oraz spółki prawa handlowego w sprawach związanych m.in. z odpowiedzialnością członków organów spółek kapitałowych dotyczących niegospodarności, skomplikowanych oszustw, przekupstw menedżerskich, przestępstw przeciwko wierzycielom, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, a także przestępstw dotyczących manipulacji na rynkach finansowych
 • doradza klientom w sprawach związanych z działaniami na szkodę przedsiębiorcy, w szczególności z zakresu nieuczciwej konkurencji. Z sukcesami prowadzi postępowania dotyczące naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i kradzieży informacji poufnych
 • wielokrotnie świadczył pomoc prawną na rzecz osób oskarżanych o uczestnictwo w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym mających na celu popełnianie przestępstw gospodarczych
 • posiada doświadczenie w prawnokarnym zabezpieczaniu interesów podmiotów prawa handlowego, w tym w odzyskiwaniu wierzytelności w toku postępowania karnego
 • w swojej praktyce prowadzi bieżące doradztwo prawne w zakresie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną na tle prowadzenia działalności gospodarczej, w tym doradza również klientom w kwestiach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i mitygowania ryzyk prawnokarnych
 • udziela pomocy prawnej w przypadku zatrzymań, przeszukań, stosowania tymczasowego aresztowania i pozostałych środków zapobiegawczych oraz innych czynności dochodzeniowo-śledczych
 • prawnik rekomendowany w rankingu Rzeczpospolita 2023 w dziedzinie Prawo karne dla biznesu
 • współautor Dużego Komentarza Becka „Kodeks spółek handlowych. Komentarz do zmian (tzw. prawo holdingowe)”
 • autor, a także współautor, publikacji z zakresu procesu karnego oraz prawa karnego materialnego
 • członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

powiązane artykuły.

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

Sprawa Natalii Janoszek. Czyn oszustwa czy ryzyko biznesowe kontrahentów?

4 sierpnia 2023

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Ugoda kończąca kilkadziesiąt postępowań sądowych i podział majątku Klientki RKKW

18 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta w śledztwie dotyczącym zniszczenia zabytku i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego

14 lipca 2023

Zobacz więcej

Prawomocne umorzenie postępowania karnego przeciwko Klientowi Kancelarii przez Sąd Okręgowy w Warszawie

27 czerwca 2023

Zobacz więcej

Recommended
for business.