Marcin Olchowicz

Kwalifikacje

Adwokat, 2020 r.
Absolwent podyplomowych studiów z zakresu Prawa Konkurencji, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2017 r.
Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2016 r.

Członkostwo

Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegle)
  • Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, z uwzględnieniem spraw dotyczących przestępczości karno-gospodarczej („white-collar crime”).
  • Posiada doświadczenie zarówno w działaniach na rzecz osób pokrzywdzonych – w tym podmiotów gospodarczych, jak i w obronie osób oskarżonych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.
  • Doradza klientom w sprawach związanych z działaniami na szkodę przedsiębiorcy, w szczególności z zakresu nieuczciwej konkurencji. Z sukcesami prowadzi postępowania dotyczące naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i kradzieży informacji poufnych.
  • Wielokrotnie świadczył pomoc prawną na rzecz osób oskarżanych o uczestnictwo w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym mających na celu popełnianie przestępstw gospodarczych.
  • W swojej praktyce prowadzi również bieżące doradztwo prawne w zakresie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną na tle prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Udziela także pomocy prawnej w innych postępowaniach represyjnych – postępowaniu dyscyplinarnym, czy postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego.
  • Członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Moje specjalizacje