Marcin Olchowicz

 • Partner, Szef Praktyki White Collar, Compliance i Postępowań Sankcyjnych
 • specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przestępczości karno-gospodarczej („white-collar crime”)
 • posiada doświadczenie zarówno w działaniach na rzecz osób pokrzywdzonych – w tym podmiotów gospodarczych, jak i w obronie osób oskarżonych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego
 • w swojej praktyce z powodzeniem reprezentował członków organów spółek kapitałowych oraz spółki prawa handlowego w sprawach związanych m.in. z odpowiedzialnością członków organów spółek kapitałowych dotyczących niegospodarności, skomplikowanych oszustw, przekupstw menedżerskich, przestępstw przeciwko wierzycielom, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, a także przestępstw dotyczących manipulacji na rynkach finansowych
 • doradza klientom w sprawach związanych z działaniami na szkodę przedsiębiorcy, w szczególności z zakresu nieuczciwej konkurencji. Z sukcesami prowadzi postępowania dotyczące naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i kradzieży informacji poufnych
 • wielokrotnie świadczył pomoc prawną na rzecz osób oskarżanych o uczestnictwo w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym mających na celu popełnianie przestępstw gospodarczych
 • posiada doświadczenie w prawnokarnym zabezpieczaniu interesów podmiotów prawa handlowego, w tym w odzyskiwaniu wierzytelności w toku postępowania karnego
 • w swojej praktyce prowadzi bieżące doradztwo prawne w zakresie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną na tle prowadzenia działalności gospodarczej, w tym doradza również klientom w kwestiach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i mitygowania ryzyk prawnokarnych
 • udziela pomocy prawnej w przypadku zatrzymań, przeszukań, stosowania tymczasowego aresztowania i pozostałych środków zapobiegawczych oraz innych czynności dochodzeniowo-śledczych
 • prawnik rekomendowany w rankingu Rzeczpospolita 2023 w dziedzinie Prawo karne dla biznesu
 • współautor Dużego Komentarza Becka „Kodeks spółek handlowych. Komentarz do zmian (tzw. prawo holdingowe)”
 • autor, a także współautor, publikacji z zakresu procesu karnego oraz prawa karnego materialnego
 • członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Adwokat, 2020 r.
 • Absolwent podyplomowych studiów z zakresu Prawa Konkurencji, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2017 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2016 r.

Członkostwo

 • Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski
Angielski