Marcin Olchowicz

Poznajmy się.

 • Partner, Szef Praktyki White Collar, Compliance i Postępowań Sankcyjnych
 • specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przestępczości karno-gospodarczej („white-collar crime”)
 • posiada doświadczenie zarówno w działaniach na rzecz osób pokrzywdzonych – w tym podmiotów gospodarczych, jak i w obronie osób oskarżonych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego
 • w swojej praktyce z powodzeniem reprezentował członków organów spółek kapitałowych oraz spółki prawa handlowego w sprawach związanych m.in. z odpowiedzialnością członków organów spółek kapitałowych dotyczących niegospodarności, skomplikowanych oszustw, przekupstw menedżerskich, przestępstw przeciwko wierzycielom, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, a także przestępstw dotyczących manipulacji na rynkach finansowych
 • doradza klientom w sprawach związanych z działaniami na szkodę przedsiębiorcy, w szczególności z zakresu nieuczciwej konkurencji. Z sukcesami prowadzi postępowania dotyczące naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i kradzieży informacji poufnych
 • wielokrotnie świadczył pomoc prawną na rzecz osób oskarżanych o uczestnictwo w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym mających na celu popełnianie przestępstw gospodarczych
 • posiada doświadczenie w prawnokarnym zabezpieczaniu interesów podmiotów prawa handlowego, w tym w odzyskiwaniu wierzytelności w toku postępowania karnego
 • w swojej praktyce prowadzi bieżące doradztwo prawne w zakresie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną na tle prowadzenia działalności gospodarczej, w tym doradza również klientom w kwestiach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i mitygowania ryzyk prawnokarnych
 • udziela pomocy prawnej w przypadku zatrzymań, przeszukań, stosowania tymczasowego aresztowania i pozostałych środków zapobiegawczych oraz innych czynności dochodzeniowo-śledczych
 • prawnik rekomendowany w rankingu Rzeczpospolita 2023 w dziedzinie Prawo karne dla biznesu
 • współautor Dużego Komentarza Becka „Kodeks spółek handlowych. Komentarz do zmian (tzw. prawo holdingowe)”
 • autor, a także współautor, publikacji z zakresu procesu karnego oraz prawa karnego materialnego
 • członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

powiązane artykuły.

Prawomocne umorzenie postępowania karnego przeciwko Klientowi Kancelarii przez Sąd Okręgowy w Warszawie

27 czerwca 2023

Zobacz więcej

RKKW w TOP 10 kancelarii w Polsce!

22 czerwca 2023

Zobacz więcej

Kolejny sukces departamentu „white collar crime” – prawomocne uniewinnienie klienta od wszystkich zarzucanych mu przestępstw

20 października 2022

Zobacz więcej

Umorzenie postępowania w sprawie nielegalnego zatrudniania cudzoziemców

1 grudnia 2021

Zobacz więcej

Warsztaty „Nieuczciwa konkurencja ze strony byłych menedżerów” 15 września 2021 r. (on-line)

30 lipca 2021

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

Klient Kancelarii w całości uniewinniony od czynu zabronionego zarzucanego mu przez Prokuraturę

16 maja 2023

Zobacz więcej

Recommended
for business.