Aleksandra Ługowska

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych, w tym zaskarżaniem uchwał organów spółek kapitałowych, spraw o ustalenie składu akcjonariatu i prawa wykonywania głosu, obroną przed wrogimi przejęciami, spraw actio pro socio oraz spraw o pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania
  • w ramach doradztwa wspiera Klientów na etapie złożonych i wielowątkowych postępowań sądowych
  • posiada doświadczenie w zakresie przygotowania kompleksowych strategii sporu, porozumień, a także reprezentacji akcjonariuszy i wspólników w toku walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników
  • uczestniczy w organizacji i obsłudze posiedzeń organów właścicielskich spółek kapitałowych
  • posiada doświadczenie w sporządzaniu opinii oraz memorandów z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego
  • jej praktyka obejmuje również m.in. spory budowlane, autorka publikacji w dziedzinie sporów w sprawach budowlanych
  • jej praca magisterska z zakresu procedury cywilnej została wyróżniona w konkursie im. prof. Kodrębskiego organizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

powiązane artykuły.

Cztery postanowienia o zabezpieczeniu dla Klienta RKKW w sporach sądowych na tle Ustawy o Ofercie

3 grudnia 2021

Zobacz więcej

Uchylenie i odmowa udzielenia zabezpieczeń p-ko Klientom RKKW w wielowątkowym sporze budowalnym, cywilnym i spółkowym

30 kwietnia 2021

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

Ugoda kończąca kilkadziesiąt postępowań sądowych i podział majątku Klientki RKKW

18 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Klientka RKKW odwieszona w prawach wspólnika spółki jawnej

24 lipca 2023

Zobacz więcej

Recommended
for business.