Aleksandra Ługowska

  • doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych o profilu cywilnym i gospodarczym obsługujących przedsiębiorców z branży produkcyjnej i usługowej
  • w toku studiów angażowała się w działalność organizacji studenckich pełniąc w nich funkcje kierownicze
  • finalistka Konkursu im. prof. Kodrębskiego na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa cywilnego, handlowego oraz sporów sądowych
  • posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

  • absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego

Języki

Polski
Angielski