Aleksandra Ługowska

  • specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych, w tym zaskarżaniem uchwał organów spółek kapitałowych, spraw o ustalenie składu akcjonariatu i prawa wykonywania głosu, obroną przed wrogimi przejęciami, spraw actio pro socio oraz spraw o pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania
  • w ramach doradztwa wspiera Klientów na etapie złożonych i wielowątkowych postępowań sądowych
  • posiada doświadczenie w zakresie przygotowania kompleksowych strategii sporu, porozumień, a także reprezentacji akcjonariuszy i wspólników w toku walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników
  • uczestniczy w organizacji i obsłudze posiedzeń organów właścicielskich spółek kapitałowych
  • posiada doświadczenie w sporządzaniu opinii oraz memorandów z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego
  • jej praktyka obejmuje również m.in. spory budowlane, autorka publikacji w dziedzinie sporów w sprawach budowlanych
  • jej praca magisterska z zakresu procedury cywilnej została wyróżniona w konkursie im. prof. Kodrębskiego organizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

  • magister prawa, Uniwersytet Łódzki (studia ukończone z wyróżnieniem)
  • adwokat, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Członkostwo

  • Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski
Angielski