członek zespołu

Dariusz Kulgawczuk

Kwalifikacje

LL.M. (prawo niemieckie) Universität des Saarlandes, 2003 r.
magister prawa summa cum laude, Uniwersytet Warszawski, 2002 r.
kurs prawa angielskiego, UW we współpracy z Cambridge University, 2000 r.

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 2008 r.

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegle)
Niemiecki (biegle)
  • Partner w Dziale Korporacyjnym i Sporów Korporacyjnych Kancelarii, Partner Nadzorujący Dział Sporów Budowlanych Kancelarii.
  • Uznany ekspert w zakresie złożonych sporach korporacyjnych, w tym dotyczących spółek publicznych i niepublicznych oraz sporów cywilnych, w tym związanych, inwestycjami budowlanymi, własnością intelektualną oraz prawem energetycznym.
  • Posiada rozległe doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w tym w zakresie prowadzenia zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, negocjowania złożonych kontraktów handlowych oraz opracowywania umów holdingowych.
  • Doradza przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami.
  • Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, w tym współautor pozycji książkowych „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009”, „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009-2010” i „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012”
  • Wykładowca na szeregu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek i rozwiązywaniu sporów prawnych.
  • Wykładał na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Warszawie.
  • Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
  • Członek rad nadzorczych spółek publicznych.
  • Od 2008 radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Moje specjalizacje