Karol Maciej Szymański

Poznajmy się.

 • specjalizuje się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych
 • otrzymał wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2021, 2022, 2023 i 2024 w dziedzinie Private Client oraz Dispute Resolution oraz w 2024 w dziedzinie Commercial, Corporate And M&A
 • posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014
 • doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach, a także w opracowywaniu i wdrażaniu zasad organizacji wewnętrznej i współpracy organów spółek kapitałowych
 • wspomaga rady nadzorcze przy podejmowaniu różnorodnych czynności kontrolnych, a także wykonuje funkcje “doradcy rady nadzorczej”
 • uczestnik wielu projektów restrukturyzacyjnych związanych ze zmianą schematów funkcjonowania rozbudowanych grup kapitałowych, w których istotne pozycje zajmowały spółki publiczne
 • wyznaczony przez Ministra Rozwoju i Technologii (Pana Waldemara Budę oraz Pana Krzysztofa Hetmana) do sprawowania tymczasowego zarządu przymusowego wobec spółki Novatek Green Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, tj. zarejestrowanego w Polsce podmiotu należącego do grupy kapitałowej PAO Novatek z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, na zasadach wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tzw. “ustawy sankcyjnej”)
 • od 2012 r. nieprzerwanie pełni funkcje członka rad nadzorczych (w tym delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych) oraz komitetów audytu wielu spółek publicznych i niepublicznych należących do sektora prywatnego, reprezentujących różnorodne gałęzie gospodarki (m.in. obszar finansowy, IT, FMCG, budowlany i okołobudowlany)
 • pełnił funkcję członka zarządu w krajowych spółkach prawa handlowego, w tym rolę interim managera w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł
 • współautor Dużego Komentarza Becka „Kodeks spółek handlowych. Komentarz do zmian (tzw. prawo holdingowe)”
 • autor i współautor publikacji, w tym naukowych, dotyczących wybranych aspektów prawa spółek oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
 • wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu
 • zaangażowany czynnie w liczne prace legislacyjne skutkujące m. in. nowelizacjami Kodeksu spółek handlowych, w tym reformą upowszechniającą zdalne posiedzenia rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych oraz zgromadzenia właścicielskie odbywane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a także skutkującą modyfikacjami organizacji zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • działa społecznie, w tym pełnił funkcję Członka Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, która w trakcie pierwszego etapu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 organizowała koordynowała działania ponad siedemdziesięciu firm prywatnych w niesieniu pomocy, której wartość materialna przekroczyła 50 mln zł
 • wyróżniony w zestawieniu “Najcenniejsi prawnicy wg magazynu Gentleman” 2023

powiązane artykuły.

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej

XVII edycja Forum Cen Transferowych

16 czerwca 2023

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna zabezpiecza majątek budowany od pokoleń | Za nami III Forum na Wzgórzach BIZNES RODZINNY

14 czerwca 2023

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

RKKW broni swoich klientów przed egzekucją na kwotę 50 mln zł

30 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Recommended
for business.