dr Jarosław Szewczyk

Poznajmy się.

  • partner w Dziale Korporacyjnym i M&A Kancelarii
  • szef Praktyki Sektora Usług Finansowych
  • uznany ekspert w dziedzinie rynku kapitałowego oraz transakcji M&A, PE i VC. Świadczy usługi na rzecz spółek publicznych, funduszy VC/PE, funduszy inwestycyjnych (w tym ASI), domów maklerskich, banków oraz osób zarządzających podmiotami nadzorowanymi
  • zajmuje się doradztwem przy strukturyzowaniu transakcji, prawem antymonopolowym, wdrażaniem nowoczesnych technologii w sektorze finansowym (FinTech), zapewnieniem zgodności działalności podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa (compliance), w tym aspektami karnymi bezprawnych zachowań na rynku kapitałowym
  • laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. Laureat konkursu „Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2018”, nagrody ORA w Warszawie za uzyskanie najlepszego ogólnego wyniku z egzaminów adwokackich w 2015 r. w Izbie Warszawskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych doktorantów”
  • członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych i sędzia sądów arbitrażowych
  • prawnik rekomendowany przez Legal500 EMEA 2022, 2023, 2024  w dziedzinie Corporate and M&A oraz Legal500 EMEA 2022, 2023 w dziedzinie Private Client
  • prelegent na konferencjach oraz autor licznych (ponad 100) publikacji poświęconych prawu gospodarczemu, prawu cywilnemu, bankowemu i ubezpieczeniowemu
  • od 2015 r. adwokat oraz członek Izby Adwokackiej w Warszawie

powiązane artykuły.

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Komentarz do Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Wydawnictwo C.H.BECK

1 czerwca 2023

Zobacz więcej

Rzekome zniesławienie w sporze korporacyjnym

2 kwietnia 2022

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała przy nabyciu przedsiębiorstwa „Rega”

16 grudnia 2021

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała przy nabyciu portfolio nieruchomości mieszkaniowych

8 grudnia 2021

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała wspólnikowi spółki kończąc wieloletni konflikt

11 lipca 2022

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu umów finansowania

13 czerwca 2022

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wyróżniona w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA 2022

13 kwietnia 2022

Zobacz więcej

Recommended
for business.