dr Jarosław Szewczyk

 • partner w Dziale Korporacyjnym i M&A Kancelarii
 • szef Praktyki Sektora Usług Finansowych
 • uznany ekspert w dziedzinie rynku kapitałowego oraz transakcji M&A, PE i VC. Świadczy usługi na rzecz spółek publicznych, funduszy VC/PE, funduszy inwestycyjnych (w tym ASI), domów maklerskich, banków oraz osób zarządzających podmiotami nadzorowanymi
 • zajmuje się doradztwem przy strukturyzowaniu transakcji, prawem antymonopolowym, wdrażaniem nowoczesnych technologii w sektorze finansowym (FinTech), zapewnieniem zgodności działalności podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa (compliance), w tym aspektami karnymi bezprawnych zachowań na rynku kapitałowym
 • laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. Laureat konkursu „Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2018”, nagrody ORA w Warszawie za uzyskanie najlepszego ogólnego wyniku z egzaminów adwokackich w 2015 r. w Izbie Warszawskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych doktorantów”
 • członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych i sędzia sądów arbitrażowych
 • prawnik rekomendowany przez Legal500 EMEA 2022 oraz Legal500 EMEA 2023 w dziedzinie Corporate and M&A oraz Private Client
 • prelegent na konferencjach oraz autor licznych (ponad 100) publikacji poświęconych prawu gospodarczemu, prawu cywilnemu, bankowemu i ubezpieczeniowemu
 • od 2015 r. adwokat oraz członek Izby Adwokackiej w Warszawie

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Doktor nauk prawnych, UJ, 2017 r.
 • LL.M. na Uniwersytecie w Hajfie, 2014 r.
 • European Master in Law and Economics (EMLE), summa cum laude, Uniwersytet w Gandawie, 2014 r.
 • Master Universitario di I livello na Uniwersytecie w Bolonii, 2013 r.
 • Magister prawa summa cum laude, Uniwersytet Jagielloński, 2011 r.
 • Kurs prawa amerykańskiego (AML), UJ we współpracy z Catholic University of America Columbus School of Law, 2010 r.

Członkostwo

 • Izba Adwokacka w Warszawie, 2015 r

Języki

Polski
Angielski
Włoski