członek zespołu

dr Jarosław Szewczyk

  • Adwokat, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych Kancelarii RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
  • Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017), magister prawa i ekonomii międzynarodowej (UJ, 2011). Absolwent studiów LL.M. na Uniwersytecie w Hajfie (2014), Uniwersytecie w Bolonii (2013) oraz Uniwersytecie w Gandawie (2013/14).
  • Zajmuje się doradztwem na rzecz spółek publicznych, funduszy VC/PE/inwestycyjnych, domów maklerskich oraz banków. Doradzał przy finansowaniu przedsiębiorstw oraz w licznych transakcjach fuzji i przejęć (M&A). Zajmuje się także aspektami karnymi manipulacji na rynku oraz doradztwem przy strukturyzowaniu transakcji.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych w Krakowie i Warszawie zajmując się transakcjami fuzji i przejęć (M&A), rynkami kapitałowymi oraz transakcjami bankowymi i finansowymi.
  • Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. Finalista konkursu „Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2017”,nagrody ORA w Warszawie za uzyskanie najlepszego wyniku z egzaminów adwokackich w 2015 r. w Izbie Warszawskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych doktorantów, Finalista konkursu „Droga na Harvard”.
  • Autor licznych publikacji poświęconych prawu gospodarczemu, prawu cywilnemu, bankowemu i ubezpieczeniowemu – spis publikacji.
  • Arbiter Sądu Polubownego ds. Piłki Ręcznej przy ZPRP.
  • Biegle posługuje się językiem angielskim.

Moje specjalizacje