Krzysztof Wróbel

  • specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności prawie spółek i prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach M&A
  • prowadzi również sprawy z zakresu zamówień publicznych, podatków oraz finansowania inwestycji
  • autor publikacji z zakresu prawa handlowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009”
  • wykładowca na seminariach i konferencjach poświęconych prawu handlowemu, jak również wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
  • uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa spółek
  • otrzymał wyróżnienie „Prawnik Lider” w rankingu Dziennika „Rzeczpospolita” 2023 w dziedzinie Energetyka i zasoby naturalne
  • otrzymał wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2022 oraz Legal500 EMEA 2023 w dziedzinie Commercial, Corporate and M&A
  • biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim

Moje specjalizacje

Języki

Polski
Angielski
Niemiecki