Krzysztof Wróbel

  • Specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności prawie spółek i prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach M&A.
  • Prowadzi również sprawy z zakresu zamówień publicznych, podatków oraz finansowania inwestycji.
  • Autor publikacji z zakresu prawa handlowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009”.
  • Wykładowca na seminariach i konferencjach poświęconych prawu handlowemu, jak również wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
  • Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa spółek.
  • Otrzymał wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2022 w dziedzinie Commercial, Corporate and M&A.
  • Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Moje specjalizacje

Języki

Polski
Angielski
Niemiecki