Piotr Letolc

  • specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym, w szczególności prawie spółek oraz fuzjach i przejęciach
  • posiada kilkunastoletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek, w którym to okresie doradzał przy ponad 100 połączeniach, podziałach i przekształceniach oraz transakcjach M&A
  • jest osobą odpowiedzialną w Kancelarii za procesy reorganizacyjne związane ze zmianami struktur spółek handlowych oraz tworzonych przez nie grup kapitałowych, w tym także z udziałem spółek publicznych, a także kieruje obsługą korporacyjną klientów Kancelarii
  • członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych
  • członek Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego”
  • zastępca redaktora naczelnego bloga poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” (http://prawobiznesu.com/)
  • wykładowca na seminariach i konferencjach poświęconych prawu handlowemu
  • autor i współautor ponad 100 publikacji i opracowań tematycznych poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, współautor i współredaktor publikacji „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009-2010” i  „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012” oraz współautor publikacji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006-2009” oraz „Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania”
  • otrzymał wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2022 oraz Legal500 EMEA 2023 w dziedzinie Private Client oraz Commercial, Corporate and M&A
  • posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

– adwokat, 2014

– Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2009 r.

 

Członkostwo

– ORA Warszawa, 2014

Języki

Polski
Angielski