Witold Sławiński

 • partner kierujący Praktyką Infrastruktura, Budownictwo i Zamówienia Publiczne
 • uznany ekspert w dziedzinie kontraktów budowlanych, prawa zamówień publicznych oraz sporów budowlanych
 • specjalizuje się w prawie umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych, budowlanych i przemysłowych oraz sporach budowlanych oraz obsłudze strategicznej infrastruktury energetycznej
 • prowadzi obsługę prawną skomplikowanych procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla firm sektora budowlanego i przemysłowego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej, światowego lidera będącego producentem systemów chłodzących i grzewczych, systemów wczesnego wykrywania oblodzenia na drogach, autostradach oraz lotniskach, renomowanych dostawców specjalistycznych urządzeń dla przemysłu i energetyki
 • posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, realizowanych w trybie zamówień publicznych oraz w formule koncesji, związanych z budową infrastruktury drogowej, elektrowni oraz stadionów, obejmujące również reprezentację klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
 • autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, PPP, prawa budowlanego i cywilnego
 • prowadzi negocjacje biznesowe, doradza w zawieraniu oraz opiniuje umowy handlowe
 • „Prawnik Lider” rekomendowany przez Dziennik Rzeczpospolita 2023 w dziedzinie Prawo zamówień publicznych
 • prawnik rekomendowany przez Legal 500 (EMEA) w dziedzinie Public Procurement
 • prowadził seminaria, szkolenia i warsztaty z zakresu prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych a także wykłady z zakresu prawa handlowego
 • jest współzałożycielem Stowarzyszenia ASEMEA – Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z Krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych
 • członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2010 r.

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

Adwokat

LL.M. na Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, podyplomowe studia z zakresu prawa międzynarodowego i porównawczego

Magister prawa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

Członkostwo

Izba Adwokacka w Warszawie

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (SPZP)

Komitet Maszyn i Urządzeń Budowlanych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB)

Sekcja Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Języki

Polski
Angielski