Marcin Jasiński

 • Specjalizuje się w zakresie doradztwa transakcyjnego w procesach fuzji i przejęć (M&A), bieżącej korporacyjnej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz wszelkich zagadnieniach związanych z prawem nieruchomości.
 • Doradza w procesie inwestycyjnym, w tym przy opracowywaniu struktury inwestycji oraz form pozyskiwania kapitału.
 • Współpracuje z funduszami private equity i venture capital w ramach akwizycji oraz transakcji dotyczących dezinwestycji realizowanych przez takie fundusze.
 • Doradza w sprawach związanych z prawem obrotu nieruchomościami i prawem budowlanym, w tym w zakresie nabywania nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego, planowania, przygotowania i realizacji procesu budowlanego, finansowania, komercjalizacji, wynajmu, sprzedaży oraz kwestii regulacyjnych i administracyjnych.
 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania opinii prawnych oraz projektów umów (m.in. umów sprzedaży, najmu, umów o generalną realizację inwestycji – w tym FIDIC, umów o zastępstwo inwestycyjne) oraz negocjowania umów w powyższym zakresie.
 • Brał udział w licznych badaniach due diligence (w tym spółek prawa handlowego, gruntów przeznaczonych pod realizację inwestycji oraz centrów handlowych).
 • Rekomendowany przez Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa nieruchomości w 2010, 2011 i 2012 r.
 • Rekomendowany przez Legal 500 EMEA w dziedzinach Commercial, Corporate and M&A oraz Private Client.
 • Członek rad nadzorczych krajowych spółek.
 • Współautor m.in. pierwszego tłumaczenia na język francuski Kodeksu Spółek Handlowych (01.2005 r.) oraz rozdziału o uwarunkowaniach transakcyjnych w Polsce w „Real Estate 2010”, International Comparative Legal Guide (02.2010 r.).

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Radca prawny, 2005 r.
 • Absolwent studiów Prawa Handlowego Francuskiego i Europejskiego na Uniwersytecie w Poitiers (uprzednio DESS, obecnie Master), 1999 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1998 r.

Członkostwo

 • OIRP w Warszawie

Języki

Polski
Angielski
Francuski