Marcin Jasiński

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w zakresie doradztwa transakcyjnego w procesach fuzji i przejęć (M&A), bieżącej korporacyjnej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz wszelkich zagadnieniach związanych z prawem nieruchomości
  • doradza w procesie inwestycyjnym, w tym przy opracowywaniu struktury inwestycji oraz form pozyskiwania kapitału
  • współpracuje z funduszami private equity i venture capital w ramach akwizycji oraz transakcji dotyczących dezinwestycji realizowanych przez takie fundusze
  • doradza w sprawach związanych z prawem obrotu nieruchomościami i prawem budowlanym, w tym w zakresie nabywania nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego, planowania, przygotowania i realizacji procesu budowlanego, finansowania, komercjalizacji, wynajmu, sprzedaży oraz kwestii regulacyjnych i administracyjnych
  • posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania opinii prawnych oraz projektów umów (m.in. umów sprzedaży, najmu, umów o generalną realizację inwestycji – w tym FIDIC, umów o zastępstwo inwestycyjne) oraz negocjowania umów w powyższym zakresie
  • brał udział w licznych badaniach due diligence (w tym spółek prawa handlowego, gruntów przeznaczonych pod realizację inwestycji oraz centrów handlowych)
  • rekomendowany przez Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa nieruchomości w 2010, 2011 i 2012 r.
  • rekomendowany przez Legal 500 EMEA w dziedzinach Commercial, Corporate and M&A oraz Private Client w 2022 i 2023 r.
  • członek rad nadzorczych krajowych spółek
  • współautor m.in. pierwszego tłumaczenia na język francuski Kodeksu Spółek Handlowych (01.2005 r.) oraz rozdziału o uwarunkowaniach transakcyjnych w Polsce w „Real Estate 2010”, International Comparative Legal Guide (02.2010 r.)

powiązane artykuły.

Kancelaria RKKW doradzała przy wspólnym przedsięwzięciu deweloperskim

14 czerwca 2022

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wyróżniona w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA 2022

13 kwietnia 2022

Zobacz więcej

RKKW doradza przy nabyciu zabytkowej nieruchomości w centrum Białegostoku

7 maja 2021

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wyróżniona w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA

19 kwietnia 2021

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała przy finansowaniu dłużnym przedsięwzięć budowlanych

8 marca 2021

Zobacz więcej

Recommended
for business.