dr Radosław L. Kwaśnicki

Poznajmy się.

 • posiada tytuł doktora nauk prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy prawnego
 • jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym ładu korporacyjnego oraz prawa grup spółek. Specjalizuje się także w sporach właścicielskich, rynku kapitałowym oraz zawodowo przewodniczy walnym zgromadzeniom. Doradza w różnorodnych aspektach tworzenia i rozwijania firm rodzinnych (tworzenie zasad ładu rodzinnego, zarządzanie i ochrona majątku prywatnego) oraz zamożnych klientów indywidualnych (High-Net-Worth Individuals)

 • pełni funkcję Arbitra Stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP oraz Sędziego Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • często rekomendowany, zarówno w kraju jak i zagranicą, m.in. przez dziennik „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (w latach 2019, 2020, 2021) w dziedzinie „Prawa spółek i prawa handlowego” a wcześniej przez Global Law Experts oraz European Legal Experts. W 2014 r. został laureatem I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa

 • pełni funkcję arbitra krajowego i międzynarodowego (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Sądzie Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich). Orzekał w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu
 • otrzymał wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA (w latach 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) w dziedzinach Dispute Resolution, Private Client oraz Commercial, Corporate and M&A
 • posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji członka lub przewodniczącego rad nadzorczych spółek krajowych i zagranicznych. W szczególności w latach 2014-2019 pełnił funkcję członka a następnie wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKN ORLEN a także wielu spółek z większościowym udziałem prywatnym. Obecnie zasiada, jako członek niezależny, m.in. w radach nadzorczych spółek publicznych Sanok Rubber Company (wskazany przez zagraniczny fundusz) oraz Creotech Instruments (jako przewodniczący)
 • od 2008 roku zaangażowany czynnie w liczne prace legislacyjne skutkujące m. in. nowelizacjami Kodeksu spółek handlowych, w tym reformą upowszechniającą zdalne posiedzenia rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych oraz zgromadzenia właścicielskie odbywane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a także skutkującą modyfikacjami organizacji zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • jest współautorem podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. W jego dorobku widnieje ponad 600 publikacji, w większości poświęconych prawu spółek
 • działa społecznie, w tym pełnił funkcję Koordynatora Generalnego Akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, która w trakcie pierwszego etapu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 organizowała działania ponad siedemdziesięciu firm prywatnych w niesieniu pomocy, której wartość materialna przekroczyła 50 mln zł
 • popularyzator oraz mecenas kultury i sztuki

powiązane artykuły.

Fundacja rodzinna zabezpiecza majątek budowany od pokoleń | Za nami III Forum na Wzgórzach BIZNES RODZINNY

14 czerwca 2023

Zobacz więcej

mec. Kwaśnicki pełnomocnikiem sędziego Marciniaka

5 czerwca 2023

Zobacz więcej

III Forum na Wzgórzach już wkrótce...

5 maja 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Partnerem XIV Kongresu Prawników SEG 29-30 marca 2023 r.

23 lutego 2023

Zobacz więcej

Szkolenie C.H. BECK "Nowe prawo holdingowe oraz zmiany dotyczące rad nadzorczych - nowelizacja Kodeksu spółek handlowych 2022" 08.11.2022 r.

3 listopada 2022

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

Kancelaria RKKW wyróżniona w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA 2022

13 kwietnia 2022

Zobacz więcej

Recommended
for business.