dr Radosław L. Kwaśnicki

 • posiada tytuł naukowy doktora nauk prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Pełni funkcję Senior Partnera w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, którą założył w 2008 roku. Wcześniej zaś, począwszy od 2001 r., współpracował z krajowymi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi
 • jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym ładu korporacyjnego oraz prawa grup spółek. Specjalizuje się także w sporach właścicielskich, rynku kapitałowym oraz zawodowo przewodniczy walnym zgromadzeniom. Doradza w różnorodnych aspektach tworzenia i rozwijania firm rodzinnych (tworzenie zasad ładu rodzinnego, zarządzanie i ochrona majątku prywatnego) oraz zamożnych klientów indywidualnych (High-Net-Worth Individuals)
 • pełni Funkcję sędziego Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • pełni funkcję arbitra krajowego i międzynarodowego (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Sądzie Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich). Orzekał w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu
 • często rekomendowany, zarówno w kraju jak i zagranicą, m.in. przez dziennik „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (2021) w dziedzinie „Prawa spółek i prawa handlowego” (podobnie jak w 2020 r.) a wcześniej przez Global Law Experts oraz European Legal Experts. W 2014 r. został laureatem I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa
 • otrzymał wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2022 w dziedzinach Dispute Resolution, Private Client oraz Commercial, Corporate and M&A
 • posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji członka lub przewodniczącego rad nadzorczych spółek krajowych i zagranicznych. W szczególności w latach 2014-2019 pełnił funkcję członka a następnie wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKN ORLEN a także wielu spółek z większościowym udziałem prywatnym. Obecnie zasiada, jako członek niezależny, m.in. w radach nadzorczych spółek publicznych Sanok Rubber Company (wskazany przez zagraniczny fundusz) oraz Creotech Instruments (jako przewodniczący)
 • ma bogate doświadczenia legislacyjne. Pełnił m.in.  funkcję Koordynatora Merytorycznego w Komisji dedykowanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2022 r.  dot. m.in. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności nadzoru. W ramach prac Komisji stał na czele Zespołu przygotowującego przepisy o radach nadzorczych. Jest także współautorem tzw. covidowej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie szerszego zastosowania zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich
 • jest współautorem podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. W jego dorobku widnieje ponad 600 publikacji, w większości poświęconych prawu spółek;
 • działa społecznie, w tym na płaszczyźnie kultury i sztuki. Utworzył i pracuje z Fundacją „Nova Ars Poloniae” wspierającą polskich artystów. Pełnił funkcję Koordynatora Generalnego Akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, która w trakcie pierwszego etapu pandemii koronawirusa koordynowała działania ponad siedemdziesięciu firm prywatnych w niesieniu pomocy, której wartość materialna przekroczyła 50 mln zł

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Harvard Business School – Executive Education / Value Creation Through Effective Boards, 2017 r.
 • IESE Business School / absolwent programów AMP, 2016 r.
 • Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), 2008 r.
 • Radca prawny, 2006 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2001 r.

Członkostwo

 • OIRP w Warszawie
 • Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów
 • Rada Programowa „Monitora Prawa Handlowego” wydawnictwa C.H. Beck

Języki

Polski
Angielski
Niemiecki