członek zespołu

dr Radosław L. Kwaśnicki

Kwalifikacje

Harvard Business School – Executive Education / Value Creation Through Effective Boards, 2017 r.
ESE Business School / absolwent programów AMP, 2016 r.
Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), 2008 r.
Radca prawny, 2006 r.
Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2001 r.

Członkostwo

OIRP w Warszawie
Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów
Rada Programowa „Monitora Prawa Handlowego” wydawnictwa C.H. Beck

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegle)
Niemiecki (biegle)
 • doktor nauk prawnych, absolwent programów AMP (IESE Business School) oraz Value Creation Through Effective Boards (Harvard Business School – Executive Education)
 • specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych)
 • rekomendowany przez „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (2019) w zakresie prawa spółek i prawa handlowego, Global Law Experts, European Legal Experts oraz Legal 500, laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa (2014)
 • Przewodniczący Zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Koordynator Merytoryczny Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych – więcej: Rzeczpospolita „Rady nadzorcze urosną w siłę i będą mogły sprawdzać zarządy”
 • współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich więcej – tekst ustawy
 • współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r.  dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych – treść projektu
 • arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu)
 • członek rad nadzorczych krajowych i zagranicznych spółek, w tym w latach 2014-2019 PKN Orlen S.A.
 • autor ponad 500 publikacji – spis publikacji, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego” wydawnictwa C.H. Beck
 • działacz społeczny, Prezes Zarządu Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy” oraz Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji „Nova Ars Poloniae”
 • redaktor naczelny bloga PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”
 • biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim

Moje specjalizacje