dr Radosław L. Kwaśnicki

 • Ekspert w dziedzinie prawa spółek i ładu korporacyjnego, w tym funkcjonowania organów spółek oraz odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych.
 • Specjalizuje się w sporach korporacyjnych, zagadnieniach z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
 • Arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu).
 • Rekomendowany przez dziennik „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (2021) w dziedzinie „Prawa spółek i prawa handlowego”, Global Law Experts, European Legal Experts oraz Legal 500; laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa (2014).
 • Doradca w różnorodnych aspektach tworzenia i rozwijania firm rodzinnych (tworzenie zasad ładu rodzinnego, zarządzanie i ochrona majątku prywatnego) oraz zamożnych klientów indywidualnych (High-Net-Worth Individuals).
 • Członek rad nadzorczych krajowych i zagranicznych spółek, w tym w latach 2014-2019 PKN Orlen S.A.
 • Współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. Autor ponad 500 publikacji – spis publikacji.
 • Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji „Nova Ars Poloniae” oraz działacz społeczny, Prezes Zarządu Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy” .
 • Przewodniczący Zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Koordynator Merytoryczny Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych – więcej: Rzeczpospolita „Rady nadzorcze urosną w siłę i będą mogły sprawdzać zarządy”. W ramach prac współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich więcej – tekst ustawy, jak również projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r.  dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych – treść projektu.
 • Redaktor naczelny bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Harvard Business School – Executive Education / Value Creation Through Effective Boards, 2017 r.
 • IESE Business School / absolwent programów AMP, 2016 r.
 • Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), 2008 r.
 • Radca prawny, 2006 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2001 r.

Członkostwo

 • OIRP w Warszawie
 • Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów
 • Rada Programowa „Monitora Prawa Handlowego” wydawnictwa C.H. Beck

Języki

Polski
Angielski
Niemiecki