Klient RKKW uzyskał od obowiązanego 2 mln zł kary za nieprzestrzeganie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

20 grudnia 2019

Sąd Rejonowy w Mikołowie nakazał obowiązanemu zapłatę na rzecz Klienta RKKW sumy pieniężnej w wysokości 2 mln zł za czterokrotne naruszenie przez niego zakazów określonych w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej udzielił Klientowi RKKW zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności złożonej przez Niego oferty kupna akcji jednej ze spółek poprzez m.in. zakazanie obowiązanemu posługiwania się przed organami, urzędami i osobami, których może dotyczyć, oświadczeniem o przyjęciu tej oferty (tj. oświadczeniem mającym prowadzić do zbycia na rzecz Klienta RKKW wspomnianych akcji). Ponadto, Sąd zagroził obowiązanemu zapłatą sumy pieniężnej w wysokości 0,5 mln zł za każdy przypadek naruszenia postanowienia.

Obowiązany nie zastosował się do nałożonych na niego obowiązków i wbrew orzeczeniu Sądu podjął szereg działań w celu przyjęcie oferty kupna (czyli sprzedaży akcji na rzecz Klienta RKKW).

W konsekwencji tych okoliczności Klient RKKW wystąpił do Sądu Rejonowego w Mikołowie o nakazanie obowiązanemu zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie postanowienia o zabezpieczeniu. Sąd ustalił cztery przypadki takiego naruszenia i zasądził łącznie 2 mln zł na rzecz Klienta RKKW, a ponadto zagroził nakazaniem zapłaty kwoty 0,5 mln zł za każdy kolejny przypadek naruszenia omawianych zakazów.

W skład zespołu RKKW prowadzącego sprawę wchodzili radca prawny Piotr FrelakKonrad Oleszczuk, których pracami kierowali radca prawny Damian Dworek oraz Karol Szymański.

Postanowienie o nakazaniu zapłaty sumy pieniężnej jest nieprawomocne.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej