Damian Dworek

  • Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, w szczególności złożonych sporów korporacyjnych.
  • Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.
  • Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz sądów polubownych ad hoc.
  • Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych.
  • Wykładowca na konferencjach i seminariach dotyczących prawa spółek, sporów korporacyjnych i umów w obrocie gospodarczym oraz na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Warszawie.
  • Otrzymał wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2022 w dziedzinie Dispute Resolution.

Moje specjalizacje