Damian Dworek

  • specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, w szczególności złożonych sporów korporacyjnych
  • posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych
  • arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz sądów polubownych ad hoc
  • mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych
  • wykładowca na konferencjach i seminariach dotyczących prawa spółek, sporów korporacyjnych i umów w obrocie gospodarczym oraz na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Warszawie
  • otrzymał wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2022 w dziedzinie Dispute Resolution

Moje specjalizacje