Konrad Oleszczuk

 • specjalizuje się w sporach korporacyjnych, w tym obroną przed wrogimi przejęciami, zaskarżaniem uchwał organów spółek kapitałowych oraz sprawami o ustalenie składu akcjonariatu i prawa wykonywania głosu
 • doradza przy złożonych sporach gospodarczych, w tym budowalnych, dotyczących tzw. szkód giełdowych, roszczeń w transporcie międzynarodowym i nieuczciwej konkurencji, jak również w zakresie zabezpieczania roszczeń cywilnych
 • posiada doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych (polskich i zagranicznych) oraz mediacyjnych
 • autor publikacji poświęconych praktycznym zagadnieniom z zakresu procedury cywilnej oraz prawa gospodarczego
 • uczestnik programu stażowego w Komisji Europejskiej
 • stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wybrane publikacje:

 • Konrad Oleszczuk, Pozbawienie akcjonariusza prawa udziału w obradach jako przyczyna nieważności uchwały – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 06.06.2018 r., III CSK 403/16 [w:] R. L. Kwaśnicki, P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2016-2018), Monitor Prawniczy 19/2019 (dodatek), ISSN 1230-6509, s. 49-50.
 • Piotr Frelak, Konrad Oleszczuk, Postępowanie upadłościowe nie zawsze prowadzi do likwidacji upadłego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30.06.2017 r., I CSK 682/16, Monitor Prawa Handlowego 1/2018, ISSN 2083-7968, s. 37-39.
 • Konrad Oleszczuk, Aleksandra Zeuschner, Umowy inwestycyjne w świetle porozumień dotyczących nabywania akcji – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16.09.2016 r., IV CSK 748/15, [w:] R. L. Kwaśnicki, M. Wojewódka (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2015-2016), Monitor Prawniczy 19/2017 (dodatek), ISSN 1230-6509, s. 40-42.

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Radca prawny, 2020 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2014 r.
 • Licencjat nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2013
 • Studia częściowe z prawa, Szkoła Prawa im. M. Maurera, Uniwersytet Indiana w Bloomington, 2014
 • Studia częściowe z prawa, Uniwersytet Kopenhaski, 2013
 • Certyfikat ukończenia Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 r.

Członkostwo

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki

Polski
Angielski
Rosyjski