Konrad Oleszczuk

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w sporach korporacyjnych, w tym obroną przed wrogimi przejęciami, zaskarżaniem uchwał organów spółek kapitałowych oraz sprawami o ustalenie składu akcjonariatu i prawa wykonywania głosu
  • doradza przy złożonych sporach gospodarczych, w tym budowlanych, dotyczących tzw. szkód giełdowych, roszczeń w transporcie międzynarodowym i nieuczciwej konkurencji, jak również w zakresie zabezpieczania roszczeń cywilnych
  • posiada doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych (polskich i zagranicznych) oraz mediacyjnych
  • autor publikacji poświęconych praktycznym zagadnieniom z zakresu procedury cywilnej oraz prawa gospodarczego
  • uczestnik programu stażowego w Komisji Europejskiej
  • stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wybrane publikacje:

  • Konrad Oleszczuk, Pozbawienie akcjonariusza prawa udziału w obradach jako przyczyna nieważności uchwały – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 06.06.2018 r., III CSK 403/16 [w:] R. L. Kwaśnicki, P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2016-2018), Monitor Prawniczy 19/2019 (dodatek), ISSN 1230-6509, s. 49-50.
  • Piotr Frelak, Konrad Oleszczuk, Postępowanie upadłościowe nie zawsze prowadzi do likwidacji upadłego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30.06.2017 r., I CSK 682/16, Monitor Prawa Handlowego 1/2018, ISSN 2083-7968, s. 37-39.
  • Konrad Oleszczuk, Aleksandra Zeuschner, Umowy inwestycyjne w świetle porozumień dotyczących nabywania akcji – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16.09.2016 r., IV CSK 748/15, [w:] R. L. Kwaśnicki, M. Wojewódka (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2015-2016), Monitor Prawniczy 19/2017 (dodatek), ISSN 1230-6509, s. 40-42.

powiązane artykuły.

Sąd stwierdza nieważność uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki publicznej

9 stycznia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór o większościowy pakiet akcji

19 marca 2021

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

RKKW broni swoich klientów przed egzekucją na kwotę 50 mln zł

30 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW prawomocnie wygrywa spór o podwyższenie kapitału zakładowego

12 lipca 2023

Zobacz więcej

Recommended
for business.