Konrad Oleszczuk

Radca prawny

  • uczestnik programu stażowego w Komisji Europejskiej
  • stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • odbył studia częściowe na Uniwersytecie w Kopenhadze oraz Wydziale Prawa Uniwersytetu w Indianie im. Michaela S. Maurera
  • ukończył kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego organizowanego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Florydy im. Fredrica G. Levina
  • swoje zainteresowanie koncentruje wokół prawa Unii Europejskiej, prawa procesowego, ADR i prawa pracy
  • biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim

Wybrane publikacje:

  • Piotr Frelak, Konrad Oleszczuk, Postępowanie upadłościowe nie zawsze prowadzi do likwidacji upadłego ­– glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30.06.2017 r., I CSK 682/16, Monitor Prawa Handlowego 1/2018, ISSN 2083-7968, s. 37-39.
  • Konrad Oleszczuk, Aleksandra Zeuschner, Umowy inwestycyjne w świetle porozumień dotyczących nabywania akcji – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16.09.2016 r., IV CSK 748/15, [w:] R. L. Kwaśnicki, M. Wojewódka (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2015-2016), Monitor Prawniczy 19/2017 (dodatek), ISSN 1230-6509, s. 40-42.
  • Konrad Oleszczuk, Recenzja książki Catherine Barnard „EU Employment Law”, Prawo Europejskie w praktyce 3/2014, ISSN: 1733–2036, s. 82-85.
  • Konrad Oleszczuk, Odpowiedzialność korporacji transnarodowych za naruszenia praw człowieka w świetle prawa międzynarodowego [w:] K. Lankosz, G. Sobol (red.) Wybrane problemy współczesnego prawa międzynarodowego (publikacja pokonferencyjna), ISBN: 978-83-63896-11-9, Kraków 2013, s. 23-38.

Moje specjalizacje