Konrad Oleszczuk

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w sporach korporacyjnych, w tym obroną przed wrogimi przejęciami, zaskarżaniem uchwał organów spółek kapitałowych oraz sprawami o ustalenie składu akcjonariatu i prawa wykonywania głosu
  • doradza przy złożonych sporach gospodarczych, w tym budowlanych, dotyczących tzw. szkód giełdowych, roszczeń w transporcie międzynarodowym i nieuczciwej konkurencji, jak również w zakresie zabezpieczania roszczeń cywilnych
  • posiada doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych (polskich i zagranicznych) oraz mediacyjnych
  • autor publikacji poświęconych praktycznym zagadnieniom z zakresu procedury cywilnej oraz prawa gospodarczego
  • uczestnik programu stażowego w Komisji Europejskiej
  • stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wybrane publikacje:

  • Konrad Oleszczuk, Pozbawienie akcjonariusza prawa udziału w obradach jako przyczyna nieważności uchwały – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 06.06.2018 r., III CSK 403/16 [w:] R. L. Kwaśnicki, P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2016-2018), Monitor Prawniczy 19/2019 (dodatek), ISSN 1230-6509, s. 49-50.
  • Piotr Frelak, Konrad Oleszczuk, Postępowanie upadłościowe nie zawsze prowadzi do likwidacji upadłego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30.06.2017 r., I CSK 682/16, Monitor Prawa Handlowego 1/2018, ISSN 2083-7968, s. 37-39.
  • Konrad Oleszczuk, Aleksandra Zeuschner, Umowy inwestycyjne w świetle porozumień dotyczących nabywania akcji – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16.09.2016 r., IV CSK 748/15, [w:] R. L. Kwaśnicki, M. Wojewódka (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2015-2016), Monitor Prawniczy 19/2017 (dodatek), ISSN 1230-6509, s. 40-42.

powiązane artykuły.

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

RKKW broni swoich klientów przed egzekucją na kwotę 50 mln zł

30 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Sąd dwukrotnie wstrzymuje niekorzystne dla naszego Klienta zmiany umowy spółki

20 czerwca 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki publicznej

9 stycznia 2023

Zobacz więcej

Sąd wstrzymuje likwidację dwóch spółek

20 września 2021

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

Sąd stwierdza nieważność uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki publicznej

9 stycznia 2023

Zobacz więcej

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Recommended
for business.