Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdził nieważność uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie zmiany umowy spółki. Zmiany te rozszerzały katalog podstaw przymusowego umorzenia udziałów.

Wspólnicy większościowi jednej ze spółek budowlanych podjęli uchwałę o zmianie umowy tej spółki poprzez rozszerzenie katalogu podstaw przymusowego umorzenia udziałów. W imieniu naszego Klienta, który jest wspólnikiem spółki, zaskarżyliśmy tę uchwałę, wskazując, że jest ona sprzeczna z prawem.

W toku postępowania argumentowaliśmy, że:

  • uchwalone zmiany mają jedynie pozornie obiektywny charakter, a ich rzeczywistym celem jest wykluczenie naszego Klienta ze spółki;
  • przekonywaliśmy też, że wprowadzone podstawy umorzenia zostały sformułowane w sposób nazbyt ogólny, co pozwoli zarządowi na ich dyskrecjonalne stosowanie.

Mając na uwadze możliwe skutki podjętej uchwały, Sąd Okręgowy we Wrocławiu wpierw wstrzymał jej wykonanie (w ramach zawnioskowanego przez nas zabezpieczenia), a następnie – po przeprowadzeniu postępowania dowodowego – wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność tej uchwały.

Sąd w całości podzielił nasze stanowisko, zwracając szczególną uwagę na to, że zaskarżone postanowienia pozwalają na zbyt dużą uznaniowość ze strony spółki reprezentowanej przez jej zarząd.

Wyrok jest nieprawomocny.

Klienta w sprawie reprezentuje radca prawny Konrad Oleszczuk – Counsel przy wsparciu aplikanta adwokackiego Przemysława Gorgola – Junior Associate, a projekt koordynuje Karol Maciej Szymański – Partner Zarządzający.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej

Nowe RKKW

7 września 2023

Zobacz więcej