Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdził nieważność uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie zmiany umowy spółki. Zmiany te rozszerzały katalog podstaw przymusowego umorzenia udziałów.

Wspólnicy większościowi jednej ze spółek budowlanych podjęli uchwałę o zmianie umowy tej spółki poprzez rozszerzenie katalogu podstaw przymusowego umorzenia udziałów. W imieniu naszego Klienta, który jest wspólnikiem spółki, zaskarżyliśmy tę uchwałę, wskazując, że jest ona sprzeczna z prawem.

W toku postępowania argumentowaliśmy, że:

  • uchwalone zmiany mają jedynie pozornie obiektywny charakter, a ich rzeczywistym celem jest wykluczenie naszego Klienta ze spółki;
  • przekonywaliśmy też, że wprowadzone podstawy umorzenia zostały sformułowane w sposób nazbyt ogólny, co pozwoli zarządowi na ich dyskrecjonalne stosowanie.

Mając na uwadze możliwe skutki podjętej uchwały, Sąd Okręgowy we Wrocławiu wpierw wstrzymał jej wykonanie (w ramach zawnioskowanego przez nas zabezpieczenia), a następnie – po przeprowadzeniu postępowania dowodowego – wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność tej uchwały.

Sąd w całości podzielił nasze stanowisko, zwracając szczególną uwagę na to, że zaskarżone postanowienia pozwalają na zbyt dużą uznaniowość ze strony spółki reprezentowanej przez jej zarząd.

Wyrok jest nieprawomocny.

Klienta w sprawie reprezentuje radca prawny Konrad Oleszczuk – Counsel przy wsparciu aplikanta adwokackiego Przemysława Gorgola – Junior Associate, a projekt koordynuje Karol Maciej Szymański – Partner Zarządzający.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej