Piotr Frelak

  • Reprezentuje klientów w sporach gospodarczych, w spółkach publicznych, kapitałowych i osobowych.
  • Specjalizuje się w procedurze cywilnej, arbitrażu oraz prawie ubezpieczeń.
  • Autor skarg kasacyjnych oraz pism w postępowaniach kasacyjnych, skupia swoje zainteresowania na postępowaniach przed Sądem Najwyższym.
  • Prowadzi również postępowania z zakresu prawa energetycznego przed URE i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  • Posługuje się językiem angielskim.
  • Jest doradcą restrukturyzacyjnym.
  • Prowadzi bloga „Jak przekonać sąd?”.

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

  • Doradca restrukturyzacyjny 2020 r.
  • Radca prawny, 2015 r.

Członkostwo

  • OIRP w Warszawie

Języki

Polski
Angielski