Piotr Frelak

  • reprezentuje klientów w sporach gospodarczych, w spółkach publicznych, kapitałowych i osobowych
  • specjalizuje się w procedurze cywilnej, arbitrażu oraz prawie ubezpieczeń
  • autor skarg kasacyjnych oraz pism w postępowaniach kasacyjnych, skupia swoje zainteresowania na postępowaniach przed Sądem Najwyższym
  • prowadzi również postępowania z zakresu prawa energetycznego przed URE i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • posługuje się językiem angielskim
  • jest doradcą restrukturyzacyjnym
  • prowadzi bloga „Jak przekonać sąd?”

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

  • Doradca restrukturyzacyjny 2020 r.
  • Radca prawny, 2015 r.

Członkostwo

  • OIRP w Warszawie

Języki

Polski
Angielski