Piotr Frelak

  • specjalizuje się w procedurze cywilnej, arbitrażu oraz prawie ubezpieczeń
  • autor skarg kasacyjnych oraz pism w postępowaniach kasacyjnych, skupia swoje zainteresowania na postępowaniach przed Sądem Najwyższym
  • prowadzi również postępowania z zakresu prawa energetycznego przed URE i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje