Klient RKKW wygrywa spór o cenę emisyjną akcji

13 maja 2020

Sąd Okręgowy we Wrocławiu – po przeprowadzeniu jednej rozprawy – w całości oddalił powództwo jednego z byłych akcjonariuszy Klienta RKKW o ustalenie nieważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji.

 

Były akcjonariusz Klienta RKKW domagał się wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie ustalenia ceny akcji nowej emisji. Powód twierdził, że ustalona przez Radę Nadzorczą cena akcji – wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki – została rażąco zaniżona. W rezultacie zarówno Spółka, jak i powód ponieśli szkodę znacznych rozmiarów.

 

Sąd Okręgowy oddalił powództwo w całości. Uzasadniając wydany wyrok wskazał, że słuszne jest stanowisko Klienta RKKW, w świetle którego cena emisyjna w ogóle nie dotyczyła powoda, gdyż nie obejmował on akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Ponadto w ocenie Sądu powód nie ma interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności uchwały. Nie jest już bowiem akcjonariuszem Spółki wobec przeprowadzenia skutecznej procedury przymusowego wykupu akcji.

 

Sąd Okręgowy podzielił przy tym argumentację zaprezentowaną przez prawników RKKW, że nie może zasługiwać na ochronę żądanie ustalenia nieważności uchwały Rady Nadzorczej po upływie niemal 1,5 roku od jej podjęcia. Takie działanie stanowi bowiem ewidentne zagrożenie bezpieczeństwa obrotu i nadużycie prawa.

 

Przede wszystkim niezmiernie cieszy fakt, iż Sąd Okręgowy uznał za słuszne argumenty Klienta RKKW zawarte w odpowiedzi na pozew, wskazujące na oczywisty brak interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały Rady Nadzorczej i po przeprowadzeniu jednej rozprawy oddalił powództwo w całości – podkreśla mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW.

 

Klienta w sporze reprezentowali prawnicy Kancelarii RKKW: radca prawny Dariusz Kulgawczuk, radca prawny Kornelia Łuczejko oraz  adwokat Jakub Kutyła.

 

Wyrok jest prawomocny.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej