Jakub Kutyła

Kwalifikacje

Adwokat, 2018 r.
Magister prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014 r.

Członkostwo

ORA w Warszawie

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegle)
  • Reprezentował klientów w wielu skomplikowanych sporach korporacyjnych, zarówno na zgromadzeniach właścicielskich (również spółek publicznych) oraz w postępowaniach sądowych (sądy gospodarcze i sądy rejestrowe), m.in. w zakresie skuteczności nabycia kontrolnego pakietu akcji, przymusowego wykupu akcjonariuszy, obrony przed wrogim przejęciem
  • Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych (m.in. sprawy uchwałowe, spory właścicielskie, wrogie przejęcia)
  • Specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa handlowego i cywilnego
  • Doradza w zakresie postępowań spornych oraz prawa spółek (w tym także zagadnieniach z zakresu prawa rynku kapitałowego)
  • Autor i współautor publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania cywilnego

Moje specjalizacje