Kornelia Łuczejko

 • Specjalizuje się w prowadzeniu procesów gospodarczych, w szczególności wielopłaszczyznowych sporów korporacyjnych.
 • Reprezentuje klientów m.in. w postępowaniach sądowych dot. zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych, a także opracowuje i wdraża strategie obrony przed tzw. wrogimi przejęciami.
 • Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w tym w zakresie organizacji zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.
 • Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – w ramach szkolenia aplikantów radcowskich prowadzi zajęcia nt. sporów ze stosunków spółki kapitałowej.
 • Członek rady nadzorczej spółki inwestycyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczyciel akademicki (2011-2013).
 • Prelegent na konferencjach i seminariach dotyczących prawa spółek, sporów korporacyjnych i umów w obrocie gospodarczym.
 • Autor licznych publikacji z zakresu prawa spółek i procedury cywilnej, przy szczególnym uwzględnieniu problematyki zaskarżania uchwał oraz funkcjonowania organów spółek – spis publikacji.
 • Publikuje na blogu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Radca prawny, 2015 r.
 • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, Uniwersytet Warszawski, 2015 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Szczeciński, 2011 r. (studia ukończone z wyróżnieniem)
 • Mediator sądowy w sprawach cywilnych, 2010 r.

Członkostwo

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki

Polski
Angielski
Hiszpański