Kornelia Łuczejko

 • specjalizuje się w prowadzeniu procesów gospodarczych, w szczególności wielopłaszczyznowych sporów korporacyjnych
 • reprezentuje klientów m.in. w postępowaniach sądowych dot. zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych, a także opracowuje i wdraża strategie obrony przed tzw. wrogimi przejęciami
 • posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w tym w zakresie organizacji zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – w ramach szkolenia aplikantów radcowskich prowadzi zajęcia nt. sporów ze stosunków spółki kapitałowej
 • członek rady nadzorczej spółki inwestycyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczyciel akademicki (2011-2013)
 • prelegent na konferencjach i seminariach dotyczących prawa spółek, sporów korporacyjnych i umów w obrocie gospodarczym
 • autor licznych publikacji z zakresu prawa spółek i procedury cywilnej, przy szczególnym uwzględnieniu problematyki zaskarżania uchwał oraz funkcjonowania organów spółek – spis publikacji
 • publikuje na blogu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Radca prawny, 2015 r.
 • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, Uniwersytet Warszawski, 2015 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Szczeciński, 2011 r. (studia ukończone z wyróżnieniem)
 • Mediator sądowy w sprawach cywilnych, 2010 r.

Członkostwo

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki

Polski
Angielski
Hiszpański