Kornelia Łuczejko

Kwalifikacje

Radca prawny, 2015 r.
Absolwent studiów podyplomowych
z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, Uniwersytet Warszawski, 2015 r.
Magister prawa, Uniwersytet Szczeciński, 2011 r. (studia ukończone z wyróżnieniem)
Mediator sądowy w sprawach cywilnych, 2010 r.

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki

Angielski (biegle)
Hiszpański (poziom podstawowy)
 • Specjalizuje się w prowadzeniu procesów gospodarczych, w szczególności wielopłaszczyznowych sporów Reprezentuje klientów
  m.in. w postępowaniach sądowych dot. zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych, a także opracowuje i wdraża strategie obrony przed tzw. wrogimi przejęciami.
 • Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w tym
  w zakresie organizacji zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.
 • Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie –
  w ramach szkolenia aplikantów radcowskich prowadzi zajęcia nt. sporów ze stosunków spółki kapitałowej.
 • Członek rady nadzorczej spółki inwestycyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczyciel akademicki (2011-2013).
 • Prelegent na konferencjach i seminariach dotyczących prawa spółek, sporów korporacyjnych i umów w obrocie gospodarczym.
 • Autor licznych publikacji z zakresu prawa spółek i procedury cywilnej, przy szczególnym uwzględnieniu problematyki zaskarżania uchwał oraz funkcjonowania organów spółek – spis publikacji.
 • Publikuje na blogu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”

Moje specjalizacje