Sukcesy.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej

Klienci RKKW wygrywają spór o realizację wielomilionowej inwestycji budowlanej

30 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Ugoda kończąca kilkadziesiąt postępowań sądowych i podział majątku Klientki RKKW

18 sierpnia 2023

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta w śledztwie dotyczącym zniszczenia zabytku i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego

14 lipca 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW prawomocnie wygrywa spór o podwyższenie kapitału zakładowego

12 lipca 2023

Zobacz więcej

W poszukiwaniu optymalnej formy sukcesji

10 lipca 2023

Zobacz więcej

Klient Kancelarii w całości uniewinniony od czynu zabronionego zarzucanego mu przez Prokuraturę

16 maja 2023

Zobacz więcej

Doradzaliśmy Atende S.A. przy inwestycji kapitałowej w Cryptomage S.A.

8 maja 2023

Zobacz więcej

Prawomocny wyrok uniewinniający kierownika robót – Klienta RKKW

23 marca 2023

Zobacz więcej

Klient Kancelarii RKKW nabywa udziały w spółce z sektora budowlanego

8 marca 2023

Zobacz więcej
1 10