Klient Kancelarii w całości uniewinniony od czynu zabronionego zarzucanego mu przez Prokuraturę

16 maja 2023

Klient Kancelarii RKKW będący wspólnikiem i zarazem członkiem Zarządu spółki zajmującej się świadczeniem usług w zakresie marketingu oraz biznesu internetowego, w tym m. in. nowoczesnymi trendami w promocji, digital marketingu, SEO, SEM, e-commerce, programmatic buying oraz lead generation, został niesłusznie oskarżony o popełnienie przestępstwa oszustwa, które miało mieć miejsce w trakcie realizacji jednego ze zleceń przez Spółkę.

 

W związku ze sporem z jednym z kontrahentów Spółki, zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa, a następnie Prokurator zdecydował o przedstawieniu zarzutu i wniesieniu przeciwko Klientowi aktu oskarżenia do Sądu.

 

W toku postępowania Oskarżony nie przyznał się do winy, wskazując, iż nie działał z zamiarem wprowadzenia pokrzywdzonej w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zobowiązania. Oskarżony podniósł także, że nie miał podstaw by uważać, iż prowadzona przez niego Spółka utraciła zdolność finansową i nie będzie w stanie terminowo spłacić zobowiązania.

 

Dzięki przemyślanej linii obrony oraz ukierunkowanej inicjatywie dowodowej, obrona wykazała, iż zachowanie Oskarżonego, wbrew stanowisku Prokuratury, nie może wyczerpywać znamion czynu zabronionego. Brak było bowiem kluczowego elementu przestępstwa tj. zamiaru wprowadzenia pokrzywdzonego w błąd. Należy zauważyć, iż stronę podmiotową czynu, o który został oskarżony klient Kancelarii stanowi zamiar bezpośredni. Jest to przestępstwo kierunkowe („w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”). Innymi słowy, można je popełnić tylko umyślnie i nie sposób dopuścić się tego przestępstwa „jedynie godząc się” na oszukanie innej osoby.

 

„Z okoliczności sprawy jasno wynikało, że Oskarżonemu nie można było  przypisać zamiaru popełnienia czynu z art. 286 § 1 KK. Cała sprawa powinna być rozpatrywana wyłącznie na gruncie cywilnoprawnym” – wskazał adwokat Marcin Olchowicz.

 

Ze strony Kancelarii RKKW obronę w ramach prowadzonego postępowania karnego prowadził adw. Marcin Olchowicz – Partner kierujący praktyką White Collar, Compliance i Postępowań Sankcyjnych, przy wsparciu adw. Aleksandry Jaroszewskiej, Associate.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej