Klient Kancelarii RKKW nabywa udziały w spółce z sektora budowlanego

8 marca 2023

Prawnicy z zespołu Departamentu Fuzji i Przejęć Kancelarii RKKW doradzali spółce Lafarge Cement S.A. w transakcji dotyczącej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki HM Factory sp. z o.o. Kilkumiesięczny proces transakcyjny zwieńczyło podpisanie w dniu 28 lutego 2023 r. przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów między spółką Lafarge Cement S.A. oraz dotychczasowymi wspólnikami spółki HM Factory sp. z o.o.

 

Spółka HM Factory sp. z o.o. jest producentem prefabrykowanych elementów żelbetowych oraz wykonawcą konstrukcji prefabrykowanych, oferującym swoje usługi w zakresie budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, biurowego i użyteczności publicznej. Działalność spółki HM Factory sp. z o.o. koncentruje się na wdrażaniu do procesu budowlanego nowoczesnych technologii, zmierzających do przyspieszania i uproszczenia procesu budowlanego.

 

Doradztwo Kancelarii obejmowało zapewnianie kompleksowej obsługi prawnej na wszystkich etapach procesu transakcyjnego – począwszy od koordynacji i przeprowadzenia badania due diligence spółki, przez negocjacje umów transakcyjnych oraz reprezentację w trakcie postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji, po przygotowanie i zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów.

 

Z ramienia Kancelarii RKKW doradztwo prawne spółce Lafarge Cement S.A. zapewniał zespół kierowany przez r.pr. Marcina Jasińskiego (Partner w Dziale Fuzji i Przejęć), w skład którego weszli adw. Rafał Wiliński (Senior Associate), apl. adw. Izabela Dziwińska (Junior Associate) oraz Aleksandra Cupryk (Legal Assistant).

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej